42 terms

Antifungice

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Carac. generale fungi
Organisme eucariote inferioare existente sub formă de:
-levuri(unicelulare)
-micelii(filamentate intercalate, ramificate, septate-neseptate, multinucleate)
Unii sunt DIMORFI (se dezv. atât ca levuri cât şi ca micelii): Blastomyces, Hystoplasma, Sporotrichum

Prezintă organite celulare
Prezintă ERGOSTEROL în loc de colesterol în mb. celulară
Prezintă perete celular cu CHITINĂ şi glucani
Etiologia micozelor
Micoze profunde: histoplasmoze, blastomicoze, coccidioidoză (Coccidioides), sporotricoze, criptococoze

Dermatofiţi: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton floccosum

Condiţionat patogeni: CANDIDA, ASPERGILLUS, Mucor, Penicillium

Contaminanţi, nepatogeni (pot totuşi produce infecţii la cei imunodeprimaţi): Malassezia, Cephalosporium, Thorulopsis, Rhodotorulla
Antifungice - mecanism de acţiune
Pe peretele celular, inhibiţia:
-chitinei (polioxina D)
-glucanilor (echinocandine: caspofungina, micafungina, anidulafungina) - 1,3 betaglucan

Pe mb. citoplasmatică:
-formarea de pori prin legarea de ergosterol - antibioticele polienice (amfotericina B, nistatina)
-inhibiţia biosintezei ergosterolului: AZOLII (inhib. 14-alfa-demetilaza), ALILAMINELE (ex. terbinafina - inhiba scualen 2,3 epoxidaza), morfoline (ex. amorolfina - inhib. delta 14 reductazei, 7, 8 isomerazei)

Pe microtubuli:
-GRISEOFULVINA

Pe sinteza acizilor nucleici:
-5 fluorocitozina
Antifungice - spectru
Limitat:
-Griseofulvina - dermatofiţi
-Flucitozina - Criptococcus, Candida, Cladosporium

Larg:
-Amfotericina B şi celelalte antibiotice polienice
-Derivaţi azolici (imidazoli, triazoli)
Azoli - spectru
Spectru larg, sensibile Candida, Coccidiodes, Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasma, dermatofiţi

Sensib. intermediară: Aspergillus, Sporotrix, Fusarium, Scedosporium
Azoli - mecanism de acţiune
Inhibă biosinteza ergosterolului prin blocarea 14-alfa-demetilazei, prezentă la toţi fungii în afară de Pneumocystis jirovecii (pentru el se foloseşte Cotrimoxazol - inhibă sint. acidului folic)

Blocarea 14-alfa-demetilazei duce la inhibiţia transformării LANOSTEROLULUI în ERGOSTEROL

Pe celulele gazdă -> blochează CYP450 (variabil de la un compus la altul)
Azoli - rezistenţă fungică
În principal prin PROTEINE DE EFLUX (CDR1, CDR2)
Se pot produce şi mutaţii ale 14-alfa-demetilazei, cu diminuarea legării azolilor
Azoli - efecte adverse
Simptome minore GIT, cutanate

Pot creşte enzimele citolitice hepatice, pot apărea hepatite toxice
Azoli - reprezentanţi
Azoli cu efecte sistemice:
-Imidazoli: KETOCONAZOL
-Triazoli: FLUCONAZOL, ITRACONAZOL, VORICONAZOL, POSACONAZOL

Azoli cu efecte locale:
-Imidazoli: CLOTRIMAZOL, MICONAZOL
-Triazoli: TERCONAZOL, EFINACONAZOL
Ketoconazol
Imidazol
Primul azol utilizat pe cale orală - acum nu se mai foloseşte deoarece inhibă pronunţat sistemul enzimatic al celulelor gazdă

Inhibă 17,20 - desmolaza => enzima primei reacţii de sinteză a horm. steroizi din colesterol =>DIMINUĂ SINTEZA HORM. STEROIZI (a fost folosit în cancerele de suprarenală, în cancerele de prostată)

Acum nu se mai foloseşte decât local, sub formă de creme
Fluconazol
Indicaţii:
-antifungic de elecţie pentru MENINGITA CRIPTOCOCICĂ (penetrare bună ţes. nervos, lcr), se poate folosi şi împreună cu amfotericina B în cazurile grave
-acţiune bună pe CANDIDA (candidiemie - la imunocompetenţi, candidoza mucocutanată - cel mai folosit)
-activ numai pe Coccidiodes dintre fungii dimorfici (ex. coccidioidomicoza cu meningită)
Itraconazol
Indicaţii:
-antifungicul de elecţie pentru fungii dimorfi: blastomicoză, histoplasmoză, sporotricoză

Este liposolubil, biodisponibilitatea CREŞTE prin administrarea la mese
Voriconazol
Indicaţii:
-antifungicul de elecţie pentru Aspergillus spp.(aspergiloza invazivă, ex. pneumonii prin aspiraţie)
-Candida spp, inclusiv C. krusei

Efecte adverse:
-creşte enzimele de citoliză hepatice
-erupţii cutanate, dermatite fotosensibile
-TULBURĂRI DE VEDERE (flashuri, abolire vedere colorată) - reversibile
Posaconazol
Str. apropiată cu itraconazol, liposolubil, abs. creşte cu ingestia de grăsimi

Indicat: MUCORMICOZĂ (Mucor spp), zigomicoză
Clotrimazol
Imidazol, aplicare locală

Eficace pe DERMATOFIŢI, pe Candida spp.
Inhibă stafilococi, streptococi, Trichomonas vaginalis, Pl. falciparum
Efecte antineoplazice, corectează deformarea hematiilor în siclemie
Se combină cu glucocorticoizi. În prep. vaginale, se dă cu metronidazol

Idem miconazol
Terconazol, Efinaconazol
Triazoli aplicaţi local
Terconazol - intravaginal pentru Candida
Efinaconazol - onicomicoze cu Candida
Alilamine - mecanism de acţiune
Inhiba biosinteza ergosterolului prin blocarea 2,3 SCUALEN EPOXIDAZEI
Fungicid pe dermatofiţi, fungistatic pe Candida spp, Malassezia spp
Alilamine - reprezentanţi
TERBINAFINA, NAFTIFINA, BUTENAFINA
Terbinafina
Adm. orală sau topică
Adm. orală: tinea capitis (inf. fungică a scalpului, tot de dermatofiţi produsă), onicomicoze
Adm. topică: dermatofiţi, onicomicoze

Efecte adverse: în principal HEPATICE (hepatite toxice), în rest, rareori Stevens-Johnson sau Lyell
Naftifina
Adm. locală pentru DERMATOFIŢI (tinea cruris, tinea corporis, onicomicoze), plus candidoze cutanate, pitiriasis versicolor
Amorolfina
MORFOLINĂ - acţionează prin inhibiţia biosintezei ergosterolului pe delta-14-reductază şi 7,8 isomerază

Principala acţiune pe DERMATOFIŢI - trat. onicomicozelor - lac unghial (pe lângă îndepărtarea ţesutului unghial distrus)
Antibiotice polienice - reprez, mecanism de acţiune
Reprezentanţi: amfotericina B, nistatina, natamicina
Mec. de acţiune: leagă ergosterolul şi formează pori care distrug membrana celulară
Amfotericina B - administrare
Str. amfoteră, insolubilă în apă - adm. intravenoasă prin formulări diferite - complexare cu diferite substanţe, sau preparate lizozomale, care cresc conc. serice şi scad interacţiunile cu colesterolul celulelor gazdă

În meningita cu Coccidiodes, se adm. INTRATECAL (fiindcă nu pătrunde în SNC), dar poate da convulsii
Amfotericina B - spectru
Spectru larg: Candida, Cryptococcus, fungi dimorfi (Coccidiodes, Paracoccidiodes, Blastomyces, Hystoplasma), Aspergillus, Penicilium, Mucor
Amfotericina B - indicaţii
Micozele profunde cu fungi sensibili

Ex: candidoze, criptococcoze (meningite cu Cryptococcus), mucormicoze, coccidioze, blastomicoze, penicilioze, aspergiloze, sporotricoze, trichosporonoze - dacă nu sunt influenţate de azoli

Eficacitatea o recomandă ca terapie de iniţiere, de atac, urmând apoi adm. de antifungice mai slabe, dar mai puţin toxice
Amfotericina B - reacţii adverse
NUMEROASE, structurate în două faze:
1. Acute, odată cu administrarea: febră, frisoane, hipoTA, greţuri, vărsături, tahipnee, stridor
Se datorează legării de colesterolul mb. celulelor gazdă şi eliberării de HISTAMINĂ - de asta, se adm. preventiv hidrocortizon hemisuccinat, paracetamol, histaminice
2. Cronice: NEFROTOXICITATE marcată (creştere azotemie la 80% din pacienţi), leziuni tubulare uneori ireversibile, acidoză renală tubulară tip 1 (pierdere potasiu, magneziu) - se adm. cu sol. saline pentru a dilua efectele nefrotoxice
ANEMIE NORMOCITARĂ - afectarea funcţie renală - scădere EPO
Nistatina
Deosebit de toxică, se adm. numai topic (Kaplan), pe tegumente şi mucoase.
Şandor: se adm. şi oral, pentru tratamentul şi prevenirea CANDIDIAZEI
Are acelaşi spectru ca şi amfotericina B
Natamicina
Antibiotic polienic local, pentru Candida spp
Echinocandine - reprezentanţi
Caspofungina, Micafungina, Anidulafungina
Echinocandine - mecanism de acţiune
Blochează sinteza PERETELUI celular (nu a membranei celulare), prin inhibiţia sitnezei 1,3 beta-flucanului
Echinocandine - spectru
Candida spp, Aspergillus spp, Pneumocystis jirovecii (altul pentru pneumocystis: cotrimoxazol)
Echinocandine - indicaţii
Candidiaza invazivă
Candidiaza esofagiană
Aspergiloza severă(caspofungina)
Echinocandine - reacţii adverse
Reduse
La adm. anidulofunginei - se poate elib. histamină - greţuri, vărsături, hipoTA, hipopotasemie
Flucitozina
Nucleosid, derivat fluorurat de primidină

Mecanism: citosin-permeaza din fungi captează FC, citosin-deaminaza o transformă în 5-fluoro-uracil - se încorporează în ARN, ADN, blochează sinteza acestora

Spectru îngust: Candida, Cryptococcus, Cladosporium (singurele cu citosin-deaminaza)

Indicaţii: datorită apariţiei rapide a rezistenţei, se foloseşte numai în asociere cu amfotericina B în criptococcoză, şi cu itraconazol în cromoblastomicoză (fung dimorf)

Efecte adverse: deprimarea măduvă hematogenă (bl. sinteza ADN la precursori cel. hematopoetice), greţuri, vărsături, diaree, sedare pe SNC, efecte hepatotoxice
Griseofulvina - mecanism de acţiune
Se depozitează în keratina nou formată, fixându-se pe tubulină - inhibă replicarea celulară a fungilor în creştere
Griseofulvina - spectru
Spectru îngust: dermatofiţi (Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum)
Griseofulvina - administrare
Orală, absorbţia creşte cu ingestia de grăsimi
Griseofulvina - efecte adverse
Generale: oboseală, ameţeli, letargie
Cutanate, digestive, neurologice
Poate declanşa atac acut de porfirie
Poate agrava lupusul eritematos diseminat

Teratogen, carcinogen la animale
Griseofulvina - contraindicaţii
Nu se adm. cu alcool etilic - efect ANTABUZ
Nu se adm. cu warfarina - scade efectele ei
Nu se adm. cu contraceptivele - scad efectele lor

Porfirii, Lupus
Ciclopirox
Antifungic ce nu se încadrează în vreo categorie
Spectru antifungic larg: Candida, dermatofiţi (Epidermophyton, Trichiphyton, Microsporum), Malassezia furfur, act. antibacteriană slabă

Indicaţii: micoze cutanate (dermatofiţi), onicomicoze, Piririasis versicolor, candidoze vaginale

Adm. topică
Tolciclat
Antifungic ce nu se încadrează în vreo categorie
Activ pe specii de Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum (dermatofiţi)
Apl. topică pentru dermatomicoze, pitiriazis versicolor
Tolnaftat
Antifungic ce nu se încadrează în vreo categorie
Activ pe dermatofiţi: Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum
Apl. topică pentru dermatomicoze, pitiriazis versicolor
OTHER SETS BY THIS CREATOR