Only $35.99/year

Terms in this set (4)

1. A zsidó vallás monoteista, egyetlen istent, Jahvét tisztelik, aki eredetileg a tűz, a láng és a vihar sivatagi istene volt. A monoteizmus kialakulásának fejlődéstörténete:
- Kr. e. VIII. századig: Jahve mellett még (időszakosan) más isteneket is tiszteltek.
- Az egységes királyság szétesése után, a próféták tevékenysége nyomán a zsidóság szakított más kultuszokkal, csak Jahvét ismerték el egyetlen istenként.
- A "babiloni fogság" időszakában pedig Jahve a zsidók felett uralkodó egyetlen istenségből a mindenség teremtőjévé, és a világ egyetlen istenévé vált (nem ismerték el más népek isteneit). Nevének kiejtése tabu lett, az Adonáj, El, Elohim ("Uram, Istenem") megnevezés vált használatossá.
2. A zsidó vallás forrása a 24 könyvből álló Szentírás, amely azonos a katolikus Biblia 39 ószövetségi iratával.
3. A zsidó vallásban Jahve és a zsidóság kapcsolata kölcsönös és kizárólagos, azaz nemcsak a nép egyetlen istene Jahve, hanem Izrael is Isten választott népe, amellyel szövetséget kötött, és amelynek törvényt adott. Ez a törvény a Tóra, Mózes öt könyve, a vallási élet irányítója.
4. A legfontosabb törvénycsoport a Tízparancsolat, amelyet az Isten két kőtáblán nyújtott át Mózesnek.
5. Az idők során felhalmozott hagyományt - amely a Tóra magyarázatát és értelmezését, illetve tudósok, tanítók (rabbik) nézeteit jelenti - összegyűjtötték és megszerkesztették. Így jött létre a Talmud ("tanítás"). A legismertebb a babilóniai Talmud (Kr. e. 499), amely 12 kötetes, egyenként 600 oldallal.
6. Vallási élet:
- A jeruzsálemi templom lerombolása után ima- és olvasógyülekezeti hely lett a zsinagóga, amelyben központi helyen van a Tóra-tartó szekrény.
- A szombat nyugalomnap, tilos a munka.
- Nagy ünnepek; Pészah (húsvét) - az Egyiptomból való kivonulás emlékére; Hetek Ünnepe - aratási hálaünnep; Sátoros ünnep - emlékezés a pusztai vándorlásra; Újév ünnepe; Jóm Kippur - nagy engesztelési nap.
- Jelképek: Dávid-csillag, hétkarú lámpás (menóra).