88 terms

#30 - Berfau niwtral a phwysleisiol

Cofiwch y ddau gwestiwn: [1] Beth mae Dewi'n ei wneud? (Mae Dewi'n yfed.) [2] Pwy sy'n yfed? Dewi sy'n yfed.
STUDY
PLAY
Dw i'n coginio
I am cooking (niwtral)
Rwyt ti'n coginio
You are cooking (ti) (niwtral)
Mae e'n coginio
He is cooking (niwtral)
Mae hi'n coginio
She is cooking (niwtral)
Mae Dewi'n coginio
Dewi is cooking (niwtral)
Mae Llinos yn coginio
Llinos is cooking (niwtral)
Dyn ni'n coginio
We are cooking (niwtral)
Dych chi'n coginio
You are cooking (chi) (niwtral)
Maen nhw'n coginio
They are cooking (niwtral)
Mae'r merched yn coginio
The girls are cooking (niwtral)
Mae'r bechgyn yn coginio
The boys are cooking (niwtral)
Dw i'n yfed
I am drinking (niwtral)
Rwyt ti'n yfed
You are drinking (ti) (niwtral)
Mae e'n yfed
He is drinking (niwtral)
Mae hi'n yfed
She is drinking (niwtral)
Mae Dewi'n yfed
Dewi is drinking (niwtral)
Mae Llinos yn yfed
Llinos is drinking (niwtral)
Dyn ni'n yfed
We are drinking (niwtral)
Dych chi'n yfed
You are drinking (chi) (niwtral)
Maen nhw'n yfed
They are drinking (niwtral)
Mae'r merched yn yfed
The girls are drinking (niwtral)
Mae'r bechgyn yn yfed
The boys are drinking (niwtral)
Dw i'n codi
I am getting up (niwtral)
Rwyt ti'n codi
You are getting up (ti) (niwtral)
Mae e'n codi
He is getting up (niwtral)
Mae hi'n codi
She is getting up (niwtral)
Mae Dewi'n codi
Dewi is getting up (niwtral)
Mae Llinos yn codi
Llinos is getting up (niwtral)
Dyn ni'n codi
We are getting up (niwtral)
Dych chi'n codi
You are getting up (chi) (niwtral)
Maen nhw'n codi
They are getting up (niwtral)
Mae'r merched yn codi
The girls are getting up (niwtral)
Mae'r bechgyn yn codi
The boys are getting up (niwtral)
Dw i'n gadael
I am leaving (niwtral)
Rwyt ti'n gadael
You are leaving (ti) (niwtral)
Mae e'n gadael
He is leaving (niwtral)
Mae hi'n gadael
She is leaving (niwtral)
Mae Dewi'n gadael
Dewi is leaving (niwtral)
Mae Llinos yn gadael
Llinos is leaving (niwtral)
Dyn ni'n gadael
We are leaving (niwtral)
Dych chi'n gadael
You are leaving (chi) (niwtral)
Maen nhw'n gadael
They are leaving (niwtral)
Mae'r merched yn gadael
The girls are leaving (niwtral)
Mae'r bechgyn yn gadael
The boys are leaving (niwtral)
Fi sy'n coginio
I am cooking (pwyslais)
Ti sy'n coginio
You are cooking (ti) (pwyslais)
Fe sy'n coginio
He is cooking (pwyslais)
Hi sy'n coginio
She is cooking (pwyslais)
Dewi sy'n coginio
Dewi is cooking (pwyslais)
Llinos sy'n coginio
Llinos is cooking (pwyslais)
Ni sy'n coginio
We are cooking (pwyslais)
Chi sy'n coginio
You are cooking (chi) (pwyslais)
Nhw sy'n coginio
They are cooking (pwyslais)
Y merched sy'n coginio
The girls are cooking (pwyslais)
Y bechgyn sy'n coginio
The boys are cooking (pwyslais)
Fi sy'n yfed
I am drinking (pwyslais)
Ti sy'n yfed
You are drinking (ti) (pwyslais)
Fe sy'n yfed
He is drinking (pwyslais)
Hi sy'n yfed
She is drinking (pwyslais)
Dewi sy'n yfed
Dewi is drinking (pwyslais)
Llinos sy'n yfed
Llinos is drinking (pwyslais)
Ni sy'n yfed
We are drinking (pwyslais)
Chi sy'n yfed
You are drinking (chi) (pwyslais)
Nhw sy'n yfed
They are drinking (pwyslais)
Y merched sy'n yfed
The girls are drinking (pwyslais)
Y bechgyn sy'n yfed
The boys are drinking (pwyslais)
Fi sy'n codi
I am getting up (pwyslais)
Ti sy'n codi
You are getting up (ti) (pwyslais)
Fe sy'n codi
He is getting up (pwyslais)
Hi sy'n codi
She is getting up (pwyslais)
Dewi sy'n codi
Dewi is getting up (pwyslais)
Llinos sy'n codi
Llinos is getting up (pwyslais)
Ni sy'n codi
We are getting up (pwyslais)
Chi sy'n codi
You are getting up (chi) (pwyslais)
Nhw sy'n codi
They are getting up (pwyslais)
Y merched sy'n codi
The girls are getting up (pwyslais)
Y bechgyn sy'n codi
The boys are getting up (pwyslais)
Fi sy'n gadael
I am leaving (pwyslais)
Ti sy'n gadael
You are leaving (ti) (pwyslais)
Fe sy'n gadael
He is leaving (pwyslais)
Hi sy'n gadael
She is leaving (pwyslais)
Dewi sy'n gadael
Dewi is leaving (pwyslais)
Llinos sy'n gadael
Llinos is leaving (pwyslais)
Ni sy'n gadael
We are leaving (pwyslais)
Chi sy'n gadael
You are leaving (chi) (pwyslais)
Nhw sy'n gadael
They are leaving (pwyslais)
Y merched sy'n gadael
The girls are leaving (pwyslais)
Y bechgyn sy'n gadael
The boys are leaving (pwyslais)
OTHER SETS BY THIS CREATOR