26 terms

Anglické idiomy

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

It is all Greek to me.
Je to pro mě neznámé
They are all tarred with the same brush.
Házíme všechny do jednoho pytle.
All that glitters is not gold.
Není všechno zlato, co se třpytí.
She is barking up the wrong tree.
Je úplně vedle. (plete se, špatně odhadla příčinu problému)
I will not beat around the bush.
Nebudu chodit okolo horké kaše.
The Big Apple.
New York
Sometimes you have to bite the bullet...
Někdy musíš zatnout zuby....
It was a piece of cake.
Byla to hračka.
It is not my cup of tea.
Není to můj šálek kávy.
The bottom line
To nejpodstatnější
Break a leg!
Zlom vaz!
By the skin of one´s teeth
O chloupek
To cast pearls before swine
Házet perly sviním
On cloud nine
V sedmém nebi
Couch potato
Lenoch
Don´t look a gift horse in the mouth.
Darovanému koni na zuby nekoukej,
Every cloud has a silver lining
Na všem špatném je něco dobrého.
Out of the frying pan into the fire
Z bláta do louže
Does it ring a bell?
Říká ti to něco?
Rule of thumb
Nepsané pravidlo
Stiff upper lip
Překonávat překážky bez řečí, bez zbytečných emocí.
Do not buy a pig in a poke
Nekupuj zajíce v pytli.
Take it with a grain of salt.
Ber to s rezervou.
a skeleton in the closet
Nepříjemné tajemství
Birds of a feather flock together
Vrána k vráně sedá
Stop pulling my leg!
Nedělej si ze mě srandu