Only $2.99/month

Perfekt 1 - pravidelná slovesa - překlad