Only $0.99/month

Perfekt 1 - pravidelná slovesa - překlad