Only $0.99/month

Perfekt 2 - pravidelná slovesa - překlad