171 terms

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY - WORD BANK 4 - EDUKACJA

STUDY
PLAY
Art
plastyka
foreign languages
języki obce
Geography
geografia
History
historia
IT
informatyka
Literature
literatura
Mathematics
matematyka
Music
muzyka
PE
wychowanie fizyczne
RE
religia
Science
nauki ścisłe
Biology
biologia
Chemistry
chemia
Physics
fizyka
subject
przedmiot szkolny
nursery school
przedszkole
primary school
szkoła podstawowa
private school
szkoła prywatna
secondary school
szkoła średnia
state school
szkoła państwowa
university
uniwersytet
canteen
stołówka
classroom
klasa
cloakroom
szatnia
common room
świetlica
computer room
pracownia komputerowa
corridor
korytarz
desk
ławka szkolna
gym
sala gimnastyczna
hall
aula
library
biblioteka
locker
szafka
office
sekretariat
playground
boisko do zabawy
science lab
sala do nauki biologii, chemii i fizyki
sports field
boisko sportowe
staff room
pokój nauczycielski
blackboard
tablica
class register
dziennik lekcyjny
crayons
kredki
dictionary
słownik
glue
klej
notebook
zeszyt
PE kit
strój gimnastyczny
pencil case
piórnik
rubber
gumka
ruler
linijka
scissors
nożyczki
school bag
torba szkolna
sports equipment
sprzęt sportowy
textbook
podręcznik
whiteboard
tablica biała
caretaker
woźny
classmate
kolega z klasy
schoolmate
kolega ze szkoły
form teacher
wychowawca
head teacher
dyrektor
headmistress
dyrektorka
librarian
bibliotekarz
professor
profesor
schoolboy
uczeń
schoolgirl
uczennica
teaching staff
grono pedagogiczne
cheat in an exam
ściągać na egzaminie
class test
klasówka
fail an exam
nie zdać egzaminu
final exam
egzamin końcowy
get an A
dostać piątkę
get a B
dostać czwórkę
get an F
dostać jedynkę
get the results of something
dostać wyniki czegoś
mark
stopień
grade
ocena szkolna
oral exam
egzamin ustny
pass an exam
zdać egzamin
prepare for exams
przygotowywać się do egzaminów
retake an exam
ponownie przystępować do egzaminu
revise for exams
powtarzać do egzaminów
school-leaving exam
egzamin na koniec nauki w szkole
study for
uczyć się do
prepare for
przygotowywać się do
swot
wkuwać do testu
take an exam
przystępować do egzaminu
school report
świadectwo szkolne
short test
kartkówka
written exam
egzamin pisemny
after-school activities
zajęcia pozalekcyjne
after-school club
kółko zainteresowań
attend
uczęszczać
competition
konkurs
compulsory
obowiązkowy
concentrate
skupić się
disturb
przeszkadzać
extra activities
zajęcia dodatkowe
lunch break
przerwa na lunch
optional
nieobowiązkowy
parent-teacher meeting
wywiadówka
school trip
wycieczka szkolna
school uniform
mundurek szkolny
summer holiday
wakacje
winter holiday
ferie
timetable
plan lekcji
graduation ceremony
uroczystość rozdania świadectw
set books
lektury szkolne
term
semestr
ambitious
ambitny
unambitious
mało ambitny
average
przeciętny
creative
kreatywny
demanding
wymagający
easy-going
spokojny
excellent
doskonały
fair
sprawiedliwy
unfair
niesprawiedliwy
gifted
uzdolniony
hard-working
pracowity
helpful
pomocny
unhelpful
niepomocny
honest
uczciwy
dishonest
nieuczciwy
lazy
leniwy
patient
cierpliwy
impatient
niecierpliwy
punctual
punktualny
unpunctual
niepunktualny
respected
szanowany
respectful
pełen szacunku
disrespectful
lekceważący
strict
surowy
talented
utalentowany
tolerant
tolerancyjny
intolerant
nietolerancyjny
understanding
wyrozumiały
weird
dziwny
be absent from school
być nieobecnym w szkole
be good at something
być dobrym z czegoś
be bad at something
być złym z czegoś
be in real trouble
być w tarapatach
be late for school
spóźnić się do szkoły
be well prepared
być dobrze przygotowanym
copy homework
odpisać pracę domową
do an exercise
robić ćwiczenie
do a task
robić zadanie
do well in a test
dobrze poradzić sobie na teście
do badly in a test
źle poradzić sobie na teście
do your best
dać z siebie wszystko
do your homework
odrabiać pracę domową
fall behind with something
mieć zaległości w czymś
get into secondary school
dostać się do szkoły średniej
get ready
przygotowywać się
take a break
zrobić sobie przerwę
learn by heart
uczyć się na pamięć
leave school
rzucić szkołę
look something up
wyszukać coś
make a mistake
zrobić błąd
make progress
robić postępy
make notes
robić notatki
miss lessons
opuszczać lekcje
take part in something
brać w czymś udział
pay attention to somebody, something
uważać na kogoś, coś
play truant
wagarować
study hard
uczyć się pilnie
take the register
sprawdzać listę obecności
write an essay
pisać wypracowanie
ability
umiejętność
contain
zawierać
crossword
krzyżówka
expand
zwiększyć
set
zestaw
stick
kleić się
up-to-date
aktualny
OTHER SETS BY THIS CREATOR