23 terms

Kanały czaszki

STUDY
PLAY
Kanał nerwu podjęzykowego
dół tylny czaszki przez kłykcie potyliczne do przestrzeni przygardłowej (nerw podjęzykowy XII)
Kanał kłykciowy
Przebija dno dołu kłykciowego (żyła wypustowa kłykciowa)
Kanał wzrokowy
Bocznie od bruzdy przedskrzyżowania wzrokowego (nerw wzrokowy II, tętnica oczna)
Kanał skrzydłowy
Nasada wyrostka skrzydłowego - dół skrzydłowo-podniebienny (nerw skalisty większy)
Kanał tętnicy szyjnej
Szczyt piramidy kości skroniowej - dolna powierzchnia części skalistej (tętnica szyjna wewnętrzna, splot współczulny szyjno-tętniczy)
Kanał nerwu twarzowego
Dno przewodu słuchowego wewnętrznego - otwór rylcowo-sutkowy (nerw twarzowy, nerw pośredni); odchodzi od niego kanalik kończący się rozworem kanału nerwu skalistego większego i kanalik struny bębenkowej.
Kanalik bębenkowy
Dołek skalisty - jama bębenkowa (nerw bębenkowy, tętnica bębenkowa dolna)
Kanaliki szyjno - bębenkowe
Ściana kanału tętnicy szyjnej - jama bębenkowa (drobne naczynia i nerwy)
Kanalik sutkowy
Dół szyjny - szczelina bębenkowo-sutkowa (gałąź uszna nerwu błędnego)
Wodociąg przedsionka
Przedsionek błędnika - powierzchnia tylna piramidy (przewód błędnika błoniastego)
Kanalik ślimaka
przestrzenie przychłonkowe ślimaka - powierzchnia dolna piramidy (przewód przychłonkowy)
Kanał żuchwy
Otwór żuchwy - otwór bródkowy (naczynia i nerwy zębodołowe dolne)
Kanał podoczodołowy
Ściana dolna oczodołu - okolica policzkowa (nerw i naczynia podoczodołowe)
Kanały zębodołowe tylne
Otwory zębodołowe - środkowa część powierzchni podskroniowej szczęki (nerwy, naczynia do tylnych zębów)
Kanał podniebienny większy
Jama ustna - dół skrzydłowo-podniebienny; Tworzą go dwie bruzdy k. podniebiennej i szczęki. (nerw podniebienny większy)
Kanał skrzydłowo-podniebienny
Dół skrzydłowo-podniebienny - jama ustna
Kanał przysieczny
Dół przysieczny na podniebieniu kostnym - otwór przysieczny w dnie jamy nosowej (nerw nosowo-podniebienny, naczynia podniebienne większe)
Kanał nosowo - łzowy
Ściana przyśrodkowa oczodołu - przewód nosowy dolny; Utworzony przez k. łzową, szczękę i małżowinę nosową dolną (przewód nosowo-łzowy)
Kanał mięśniowo-trąbkowy
Powierzchnia przednia piramidy - jama bębenkowa (trąbka słuchowa, mięsień naprężający błonę bębenkową)
Kanalik struny bębenkowej
Jama bębenkowa - kanał nerwu twarzowego (struna bębenkowa, tętnica bębenkowa tylna)
Kanał nerwu skalistego mniejszego
Powierzchnia przednia piramidy - jama bębenkowa (nerw skalisty mniejszy)
Kanał nerwu skalistego większego
Powierzchnia przednia piramidy - kanał nerwu twarzowego (nerw skalisty większy)
Kanały zębodołowe przednie
Odgałęzienia kanału podoczodołowego (nerwy i naczynia do przednich zębów)