10 terms

Anglické idiomy Kratší

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

It is all Greek to me
Je to pro mě neznámé
They are all tarred with the same brush
Házíme všechny do jednoho pytle
Sometimes you have to bite the bullet...
Někdy musíš zatnout zuby....
The bottom line
To nejpodstatnější
Break a leg!
Zlom vaz!
Every cloud has a silver lining
Na všem špatném je něco dobrého
Does it ring a bell?
Říká ti to něco?
Rule of thumb
základní pravidlo
Take it with a grain of salt
Ber to s rezervou
It was a piece of cake
Byla to hračka