32 terms

Cymraeg yn yr Ysgol - Welsh in School

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bore Da
Good Morning
P'nawn da
Good Afternoon
Pwy wyt ti?
Who are you?
Sut wyt ti?
How are you?
Emma ydw i
I am Emma
Da iawn Diolch
Very good thanks
Amser chwarae
Play time
Amser tacluso
Tidying time
Wedi blino
Tired
Hwyl
Bye
Dw i'n hapus
I am happy
Dw i'n drist
I am sad
Mae'n braf
It's fine (nice weather)
Mae'n bwrw glaw
It's raining
Ble mae tedi?
Where is teddy?
Ar y bocs
On the box
Yn y bocs
In the box
Wrth y bocs
By the box
Wyt ti eisiau chwarae?
Do you want to play?
Dw i eisiau chwarae
I want to play
Dewch i chwarae
Come to play
Dyma tedi
Here's teddy
Pa liw?
Which colour?
Ga i chwarae?
May I play?
Dw i'n hoffi chwarae
I like playing
Wyt ti'n hoffi chwarae?
Do you like playing?
Oes gen ti tedi?
Do you have a teddy?
Mae gen i tedi
I have a teddy
Does gen i ddim tedi
I don't have a teddy
Dw i ddim yn hoffi chwarae
I don't like playing
Sawl tedi?
How many teddies?
Mae tedi o dan y bwrdd
Teddy is under the table