29 terms

Słówka na ang 5

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

doradzany/wskazany
advised
rada
advice
1 mebel
one piece of furniture
nieregularny
irregular
mieć przeciwko
mind
zakładać się
bet
z dodatkiem
with a side order of
warty zaufania
trustworthy
napastnik
offender
pomimo
in spite of
niespokrewnieni
unrelated
niezbędny
indispensable
inspiracja
inspiration
nie w humorze
uneasy
destrukcyjny
destructive
prawdopodobieństwo
likelihood
stęskniony za domem
homesick
bezpośredniość
straightfowardness
porażka
failure
bez końca
endless
zaopatrywać
provides
uaktualnione
up-to-date
płynąć
flow
nieskazitelny
flawless
wymóg
requirement
powszechnie
commonly
zdarzyć się przypadkowo
coincide
zbieg okoliczności
coincidence
przekrwione
bloodshot