7 terms

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika przez przypadki.
STUDY
PLAY
Mianownik kto ? co ?
lp szkoł-a lm szkoł-y
Dopełniacz kogo ? czego ?
lp szkoł-y lm szkół
Celownik komu ? czemu ?
lp szkol-e lm szkoł-om
Biernik kogo ? co ?
lp szkoł-ę lm szkoł-y
Narzędnik (z) kim ? (z) czym ?
lp szkoł-ą lm szkoł-ami
Miejscownik o kim ? o czym ?
lp szkol-e lm szkoł-ach
Wołacz (zwrot)
lp szkoł-o lm szkoł-y