Only $2.99/month

Infekcije respiratornog sistema

Terms in this set (26)

KL. SLIKA:
- lake forme koje liče na blagu anginu
- MALIGNA DIFTERIJA
- inkubacija 2-6 dana
- postepeno, temperatura ne prelazi 38, malaksalost, umereni bolovi u guši, pri gutanju

1. DIFTERIJA NOSA
- kremaste žućkaste membrane u nosu uz sekreciju seroznokrvavog sadržaja

2. DIFTERIJA TONZILA
- membrane na tonzilama, prvo sluzave, kasnije debele, beličaste, sjajne i sedefaste, jasno ograničene, KRVARE pri pokušaju odvajanja od podloge
- lč umereno uvećani i osetljivi

3. FARINGEALNA DIFTERIJA
- membrane se šire na uvulu, meko nepce i farinks; prljavožućkaste, slaninaste, debele i neravne
- karakterističan, sladunjav zadah (foetox ex ore)
- izrazit otok vrata (uvećanja submand. i vratnih lč)


MALIGNA DIFTERIJA
- znaci intoksikacije
- otok vrata (odgovara širini glave (collum proconsulare ili bikovski vrat)
- krvarenje iz nosa, usta i po koži
- znaci kvs kolapsa (tahikardija, hipotenzija, hladna koža - visoka febrilnost)
- bolesnik izrazito adinamičan, umire oko 6. dana

4. DIFTERIJA LARINKSA (KRUP)
- zbog prisustva pseudomembrana u larinksu:
- otežano disanje zbog opstrukcije, kod najmlađe dece zbog malog lumena
- znaci disfonije, dispneje, može doći do asfiksije
- membrane se mogu spustiti u dušnik, bronhije !!!!!!! opasnost od iznenadnog odljubljivanja - potpuna opstrukcija disajnih puteva !!

KOMPLIKACIJE:
MIOKARDITIS (1. do 6. nedelja, malaksalost, tahikardija, poremećaj ritma, tmuli srčani tonovi, hipotenzija, UVEK promene u EKG-u: kompletni AV blok, ventrikularne aritmije...šok, smrt)
NEURITIS PERIFERNIH NERAVA (mlitave pareze i paralize; pareza mekog nepca, paralize simetrične povlače se bez posledica)