Suffixes

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

advertise
reklamować
advertisement
reklama
argue
kłócić się
argument
kłótnia
celebrate
świętować
celebration
uroczystość
connect
łączyć
connection
połączenie
decorate
dekorować
decoration
dekoracja
develop
rozwijać
development
rozwój
educate
kształcić
education
edukacja
enjoy
lubić
enjoyment
przyjemność
equip
wyposażać
equipment
wyposażenie
excite
ekscytować
excitement
ekscytacja
move
poruszać
movement
ruch
possess
posiadać
possession
własność
predict
przewidywać
prediction
przewidywanie
suggest
proponować
suggestion
propozycja

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.