15 terms

Mynediad Uned 13. 'Amser'/'Time'

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

What time is it?
Faint o'r gloch yw hi?
It's.........o'clock
Mae hi'n ...... o'r gloch
It's eleven o'clock
Mae hi'n un ar ddeg o'r gloch
It's twelve o'clock
Mae hi'n ddeuddeg o'r gloch
Two o'clock
Dau o'r gloch
Five minutes past ......
Pum munud wedi .......
Ten minutes past ......
Deg munud wedi ......
Quarter past .....
Chwarter wedi ......
Twenty minutes past ......
Ugain munud wedi......
Half past......
Hanner awr wedi.......
Twenty five minutes to......
Pum munud ar hugain i.......
Twenty minutes to..........
Ugain munud i.......
Quarter to.......
Chwarter i.........
Ten minutes to......
Deg munud i..........
o'clock
o'r gloch