Norwegian

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

venting må påregnes
waiting to be expected
slipper klasser
drop classes
slipper unna
escape
quit smoking
slutte å røyke
glipp
miss
Ungdommen går glipp av noe stort
Youngsters miss something big
painful
smertefullt
favorite client
favoritt klient
are they ready
er de klare
rundstykker
bread rolls
blended in
blandet i
driving licence
førerkort
sniffed
snuste
it was broken
det ble brutt
stolen
stjålet
stole
stjal
lazy days
late dager
all are clean
alle er rene
to empty
å tømme
they are empty
de er tomme
building
bygningen
padėklas
brett
tuller
kidding
rest of my dreams
Resten av mine drømmer
a little effort
en liten innsats
i am excited
Jeg er spent
fork
gaffel
kjeden
chain
keep it a secret
holde det hemmelig
similar
lignende
torden
Thunder
med en gang
at once
komme igang med livet igjen
Get Started with life again
få det inn i hodet ditt
get it into your head
å få klumper i halsen
getting lumps in the neck
fjerne seg fra pakistansk kultur
remove from Pakistani culture
kløp det ene øret
nipped his ear
hesitate
nøl
betenkte seg en lang stund
thought for a long while
du kan nå gjøre såpass for mor di
you can now do so for mother
hun er redd for at gutten skal glemme norsk språk
she is afraid that the boy will forget Norwegian language
brakte nye tanker
brought new ideas
fjerdedel
quarter
men etter hvert
but eventually
det lokket mange til å forlate
It lured many to leave
det var vanskelig å klare seg
It was hard to cope
å gjennomføre spesielle studier i norge
conducting special studies in Norway
store uroligheter i mange deler av verden
major unrest in many parts of the world
hvis de har tilbud om arbeid
if they have an offer of employment
fra en del andre land
from some other countries
får støtte til å bevare sin egen kultur
get support to preserve their own culture
prøvde å undertrykke det samiske språket
tried to suppress the Sami language
vridd og vrang
twisted and perverse
det var ergerlig
it was resentful
ikke dytt!
do not push!
bærekraftig
tvarus
skikkelser
Figures
på et stevne
on a date
tiltaltes ærlige ansikt
defendant's honest face
å ta én av gangen
taking one at a time
Norske ungdommer er kresne og late
Norwegian children are picky and lazy
å pålegge
to impose
ble pålagt å
were required to
De øvrige forbedringene er stort sett ting som allerede er kjent fra konkurrerende systemer.
The remaining improvements are mostly things that are already known from competing systems.
identify
identifisere
Tilsto på nettet
Confessed online
pålitelig
reliable
skal vi se hva vi får til
we'll see what we can do
herske over hele verden
rule the world
fornemmelse
sensation
jeg kan ikke la være å tenke at
I can not help thinking that
Den gang forundret det meg
The time it puzzled me
ansvarbevisst
responsible
jeg viser til
I refer to the
Jeg er overhodet ikke fristet til å spise sjokolade lenger.
I am not at all tempted to eat chocolate anymore.
Avføringen var slett ikke normal de 10 dagene
Stool was not at all normal the 10 days
verdiene
values
Det kommer ann på hvordan du ser det
It depends on how you see it
sitter tilbakelente
sitting laidback
Jeg håper de følte de ble godt ivaretatt
I hope they felt they were well taken care of
lurte på hva f*** jeg holder på med»
wondered what the f *** I'm doing "
har påtatt seg ansvaret for terrorangrepet
has assumed that responsibility the attack
to rain
å regne
he allowed you to do it
Han lot deg gjøre det
trivelig å løpe
pleasant to run
Resultatet er oppsiktsvekkende
The result is startling
innføre det som regel
introducing the rule
eg har på ingen måte påpekt at
I have never pointed out that
get to understand
få til å forstå
det er kjempe lurt
it's really a good idea
drøyt
roughly
come up with a plan
komme opp med en plan
it is allowed to do it
det er lov til å gjøre det
Da kan man holde på i årevis som mosjonist
Then you can keep for years as exerciser
derfor kan det være lurt å variere mellom hva slags underlag man løper på
Therefore, you may want to vary the kind of surface you run on
Ved å ha to økter med intervalltrening i uka, så kan framgangen bli stor.
By having two sessions of interval training a week, so progress can be great.
det være lurt å trene intervaller for å få maksimalt utbytte av de timene man har til rådighet.
might want to train intervals to get the most out of the hours you have available.
en familie å ta seg av
a family to take care of
tidlig
early
tydelig
clearly
betatt av
увлечен
han er sta
He is stubborn
bla
browse
stort sett
mostly
«På leting etter sin egen identitet»
"In search of its own identity"
to cover
å dekke
på gjensyn
farewell
Si frem dersom du kjenner alt dette!
Declare, if you know all this?
enhet
unit
sminke
makeup
med mindre du er ekstremt opptatt
Unless you are extremely busy
antagelser
assumptions
kunne drepe man på noen få minutter
could kill you in minutes
på nåtiden
at present
tilfeldig valgt side
randomly selected page
brukt oasene som fri steder
used oases as free places
det ble straks kaldt
it was immediately cold
forble de samme
remained the same
time flyr
time flies
entydig
unambiguously
ville døpe om trondheim til Atlantis
would rename Trondheim to Atlantis
unreasonable
urimelig
bruk sunn fornuft
use common sense
ekkelt å drikke
disgusting to drink
Det forutsetter at de er oppbevart kjølig.
It requires that they are kept cool.
Mest sannsynlig
Most likely
Nordmenn vegrer seg ikke for å kaste god mat
Norwegians are reluctant not to throw good food
slowest
tregeste
herlig låt
lovely song
unngår
avoid
I alle sammenhenger
In all contexts
Kassekreditt ble stilt til rådighet i desember i fjor
Cash credit was made available last December
iallefall
at least
misunte
envied
to get the job done
for å få jobben gjort
nytter det ikke å diskutere med hverandre
it is no use discussing with each other
gjennomslag
approval
gjennomslag
impact
berømme
praise
justify
rettferdiggjøre
Jeg kan ikke komme på noe spesielt jeg misliker
I can not think of anything I particularly dislike
hun kan ikke komme på en eneste ulempe
she can not think of a single disadvantage
lagt til rette for
made for
grunnlaget
basis
retningene
directions
Videregående skole er delt opp i ulike utdanningsprogram.
Secondary school is divided into various education programs.
obligatorisk
mandatory
men de fleste går i barnehagen
but most attend kindergarten
just as good as you
like god som du
det nytter ikke med
there is no use of
you are required to
du er pålagt å
in some cases
i noen tilfeller
i can name three people
Jeg kan nevne tre personer
i found it very interesting
Jeg fant det veldig interessant
involves
innebærer
according to her
ifølge henne
Jeg så udugelighet, uvilje og latskap
I saw inability, unwillingness and laziness
latskap
laziness
grusomheter
horrors
mens man holder på med utdanningen
while engaged in interstate
kommer på - come across
come on - come across
unless
med mindre
pugging
memorizing
legge til rette
facilitate
keep the distance
holde avstand
tension
spenning
to deal
å håndtere
turn around
snu seg rundt
roper
shouts
hide
skjule
Helt ærlig, så har jeg heller ikke lyst til å gi slipp på den biten i livet mitt ennå.
Quite frankly, I have not wanted to let go of that part of my life yet.
det er ingen vits i å strebe etter noe man ikke er
there is no point in pursuing something that is not
jeg er fast bestemt
I am determined
det er visst ikke så enkelt
it is certainly not as simple
Noen ledige plasser igjen
A few seats left
"jeg skal ikke engang prøve å svare på det hun påstår
I will not even try to answer that she alleges
Jeg sitter her og vet ikke hva jeg skal si engang.
I sit here and do not know what to say even.
was not even half full"
var ikke engang halvfulle"
i wont even try
Jeg vil ikke engang prøve
kjapt
instantly
I tillegg viser undersøkelsen at rundt 40 prosent har et tydelig mål om å få bedre utholdenhet eller bli sterkere, mens 10 prosent trener for å øke vekten.
In addition, the survey shows that around 40 per cent have a clear goal of getting better endurance or become stronger, while 10 percent exercise to increase weight.
Jeg har nå flere ganger opplevd å ikke rekke buss fra Mosjøen til Sandnessjøen fordi toget har vært 1/2 time forsinket.
I now have several times experienced not numerous bus from Mosjoen to Sandnessjøen because the train has been half an hour late.
å fange
catch
bortskjemt
spoiled
liksom
sort of
fordi det var viktig for oss å opprettholde det gode forholdet med Caracas
because it was important for us to maintain a good relationship with Caracas
Om forholdet mellom risiko og avkastning
On the relationship between risk and return
forresten
by the way
For å få tak i en engelsk avis.
To obtain an English newspaper.
Jeg har ikke fått noen reaksjoner internt av nevneverdig grad utenom at vi gjerne skulle vært foruten denne saken.
I have not gotten any responses internally by appreciable extent except that we'd rather do without this issue.
foreløpig
currently
Olsen hadde ikke rukket å snakke med Jensen
Olsen had not had time to talk to Jensen
Som regel pleier hun å ha en ukes leveringstid, men grunnet stor pågang måtte hun utvide til to uker.
As a rule, she tends to have a one-week delivery time, but due to high demand, she had to expand to two weeks.
enorm pågang
tremendous demand
attitude
holdning
Samtidig har vi et veldig avslappet forhold til det hele.
We also have a very relaxed attitude to it all.
Ingen hadde forutsett noe sånt, det har vært over all forventning.
No one had foreseen something like that, it has been exceptional.
Ylvis-teamet er stolte over bragden.
Ylvis team is proud of the achievement.
«The Fox» ligger denne uken på 13. plass, like bak Eminem og Britney Spears.
"The Fox" is this week at 13 place, just behind Eminem and Britney Spears.
gått I stykker
broken
mutual respect
gjensidig respekt
mutual
gjensidig
spread
spre
det er skam!
it is a shame!
fryktelig historie
horrible story
og falt døde ned alle sammen
and fell down dead all along
kjærlighetssorg
heartbreak
fæl historie
horrible history
gjerdet
fence
ulykkelig
nelaimingas
å vekke hanens interesse
rooster to wake interest
duene
pigeons
hun fryser i hjel
she freezes to death
fløy hun
she flew
hvis jeg var hanen, ville jeg forakte henne
If I was the rooster, I would despise her
hviske
whisper
hun var en munter høne
She was a hilarious hen
kjapp og sunn
quick and healthy
avhengig av
Depending on
avhanget av
depended on
count
telle
han tydet det for oss
he interpreted it for us
for et halvt år av gangen
for half a year at a time
oppfylle I livet
In fulfilling life
det hendte
it happened
annoying
irriterende
daglig oppslutning om avis, fjernsyn og Internett
General support for newspaper, television and Internet
stirre på en liten datamaskin
staring at a small computer
jeg kan til og med høre musikk
I can even hear the music
jeg kan slå opp på nettsidene
I can look up the website
behøver ikke å
need not
break
bryte
broke
brøt
broken
brutt
raus
generous
du sliter seg
you are struggling to
fullstendig
completely
komfyr
stove
en mengde
an amount
tvert imot
On the contrary,
kunne skaffe informasjon
could obtain information
han virket veldig forfengelig
He seemed very vain
gjennomgang
Review
even if
selv om
sannsynlig
likely
slapp myntene ned
dropped coins down
myntene
coins
måtte begrenses betraktelig
had narrowed considerably
gutteaktige
boyish
gravd dypt I lommene
dug deep in their pockets
lite å rutte med
little money to spend
det var mange penger den gangen
there was a lot of money back then
rektor var opptatt av at rett skulle være rett
principal was concerned that the law would be right
det ble tatt affære
it was taken affair
forbi kirkegården
past the graveyard
skiftet til noe finere
changed to something finer
sørgelige budskapet
sad message
grener lå på bakken
branches lying on the ground
glassene er fulle
the glasses are full
fylle bensin
refuel
den kinesiske mur
The Great Wall
maten er dyr
food is expensive
spise sunn mat
eat healthy food
lus I håret
utėlių plaukus
sitronene er sure
lemons are sour
mugg på gammelt brød
mold on old bread
knapphullet
buttonhole
dukke
Doll
lyn
lightning
a shadow
en skygge
øverst
top
fornektelse
denial
commited to what he does
forpliktet til det han gjør
paveikti
påvirke
an offer
et tilbud
to ferdige besluttninger
two final decisions
som han knapt greide det.
which he barely managed it.
lystre
obey
telles som
counted as
Den lille prikken over i'en
The little finishing touch
strømpene mine har raknet
мои чулки разгадали
Vi har stadig ikke tapt på lenge
We have still not lost in a long time
Den nye bølgen har nærmest gjort det trendy å få sykelig tynn kropp
The new wave has almost made it trendy to get sickly thin body
belastende
stressful
frike meg ut
freak me out
påstår
claims
byr på
offers
along the beach
langs stranden
suspicious
mistenkelig
anklage
accusation
begått
committed
ankesaken
appeal
å stadig tilføre forestillingene noe nytt.
to constantly add performances something new.
unlock
låse opp
opphold
stay
inappropriate
upassende
at det er i slekt
that it is related
å utvinne det
recovering
det er lett forgjengelig
it is easily perishable
Nokias minst bevarte hemmelighet
Nokia's least-kept secret
gjenskape
recreate
tvile
doubt
tåpelig
foolish
uttalelser
statements
godta
accept
lidenskapelig
passionate
forveksle
confuse
så deppa på lenge
so depressed for a long time
livsgnisten
spark of life
jeg skjønte etter hvert at de var viktig
I realized after a while that they were important
jeg hadde sluttet å spise
I had stopped eating
det ser ut som noen har sparket inn døra
it looks like someone has kicked in the door
belyse
illuminate
bare det ikke er for ille
Only it's not too bad
tilstrekkelig mange av oss forplikter oss til å gjennomgå den forandringen vi ønsker I verden
enough of us are committed to undergo the change we want in the world
til ære for
in honor of
begynte å fornye det gamle stedet
began to renew the old place
henrykt
delighted
kan ett sandkorn gjøre utslag
one grain of sand can make a difference
tok fatt på jobben med det samme
took on the job with the same
tankevekkende
suggestive
hvert bidige våkne øyeblikk av hans liv
SINGLE every waking moment of his life
ondskap
Evil
tilgitt
forgiven
avvist av faren
rejected by her father
barmhjertighet
Mercy
I et glimt av innsikt
In a flash of insight
å innlede miraklenes tid
to initiate miracles
urgamle loven
ancient law
avvikle
liquidate
var kongen nådig og nektet å forveksle godhet med svakhet
King was gracious and refused to mistake kindness for weakness
lindret moren
relieved mother
beriket ham
enriched him
gjeteren ble helt henført av de vidunderlige fargene
shepherd was completely entranced by the wonderful colors
forkynte at man kan formidle fred gjennom handlinger preget av godhet
taught that one can convey peace through actions characterized by kindness
gi fiender en smak av sin egen medisin
give the enemy a taste of their own medicine
som bytter ut som ikke er gavnlig
which substitutes that are not expedient
erstatningshandlinger
replacement actions
gi liv til en vidunderlig ny verden
give life to a wonderful new world
estatt fortvilelse med vennligere, ømmere følelser.
replace it with despair friendlier, more tender feelings.
oppstår til evig liv
born to eternal life
er gjennomtenkt
is well thought
kan det by på problemet
it presents the problem
pasiekti
oppnå
brå
sudden
a help
en hjelp
forbanna
įsiutęs
er begått
is committed
I god behold og lett å lese
In good condition and easy to read
den var omhyggelig forseglet
it was carefully sealed
gutten begynte å vifte med tærne
boy began to wiggle your toes
elizabeth begynte å fortvil.
Elizabeth began to worry.
hofte
hip
han prøvde å la være å gråte
He tried not to cry
det var intet svar å få.
there was no answer to.
det var ingen tid å miste
there was no time to lose
dvele
dwell
baklengs ut av
backwards out of
sluttet å galoppere
ceased to gallop
han krøp inn I hullet
He crawled into the hole
utålmodig
impatient
Omfanget av piratkopiering av musikk, film og TV-serier har falt kraftig i Norge, viser en undersøkelse som Ipsos MMI har utført.
The extent of piracy of music, movies and TV shows have fallen sharply in Norway, according to a survey that Ipsos MMI has done.
USA overvåker eposten vår
U.S. monitors our email
hadde til hensikt å gå inn
intended to enter
til hensikt
intended
erklærte
declared
sannsynlighet
probability
fuktig
moist
en bratt skråning I bakken med tåen på sandalen sin
a steep slope in the ground with the toe of his sandal
gulvet begynte å skråne nedover
floor began to slope downwards
fremover
forward
å ta fatt på oppgaven sin
to embark on their task
vil du samtykke til å bli min hustru
would you consent to be my wife
jevnt og trutt
steadily
tente han med flammene fra bålet en fakkel til å bære med seg
he lit the flames from the fire a torch to carry
han ba om styrke til å fullføre oppgaven
He prayed for strength to complete the task
betraktet
considered
hun kunne ikke fastslå om det ville være luft I hulen
she could not determine whether it would be air in the cave
anslo at hulen fem hundre skritt lang
estimated that the cave five hundred steps long
å krype
to creep
rakte ut hånden for å ta Joshuas hånd
stretched out his hand to take Joshua's hand
farlig grøft I bakken
dangerous trench in the ground
oppbevare krukker og flasker trygt
storage jars and bottles safely
med slanke og raske fingre
with sleek and fast fingers
reip
rope
den frodige klyngen av trær
the rich cluster of trees
skjebne
fate
mot og styrke
courage and strength
forbudt kløft I berget
forbidden gap in the rock
oppdrett duer, ikke ulver
breeding pigeons, not wolves
frem til vi blir like uskyldige og rene som duer, vil reisen vår være lang og veien mørk
until we become as innocent and pure as doves, our journey will be long and dark road
solen begynte å stige opp
the sun began to rise up
har båret med seg et budskap
has carried with it a message
la seg ned I sanden og hvilte
lay down in the sand and rested
det kjølige vannet
the cool water
å oppdrette duer
to breed pigeons
I trygg forvaring
In safe custody
tråkket på en torn
stepped on a thorn
blide på meg
smiling at me
var veldig fristende
was very tempting
skinnet kan bedra
looks can be deceiving
skinnet
skin
på merkelig måte lignet det på gjeterens ansikt
the strange way resembled the shepherd's face
var sørgmodig og medfølende, men var han oppriktig?
was sorrowful and compassionate, but he was sincere?
dr planla å være borte bare en kort stund
dr planned to be gone only a short time
få avlingen til å vokse
get crops to grow
gjørme
mud
truende skyene
threatening clouds
å se lysere på det
a brighter view it
konstante skjenn
constant scolding
tørke tårene hans
wiping his tears
gned
rubbed
han begynte å hoppe vilt på en fot
he began to jump wildly on one foot
ta deg I akt for den fremmede som smiler bare med munnen, og ikke med øynene
Beware of the stranger who smiles only with your mouth, not in your eyes
vær varsom overfor ham som er kledd I
be careful to Him who is dressed in
ingenting å stille opp mot et rovdyr
nothing to line up against a predator
de skarpe tennene dens
the sharp teeth its
han slikket leppene og gned seg på magen
He licked his lips and rubbed his stomach
måltid
meal
å bli iverksatt
to be implemented
vendte tilbake
returned
vende
return
slukt av flammene
devoured by flames
hvorfor skjulte du blikket ditt da rådgiveren min talte?
why you hid your gaze when my counselor spoke?
roe ned rebellene
calm down rebels
overmåte snill
exceedingly kind
slapp dem på tilfeldige steder
dropped them in random places
stupe ned
dive
adlyde ham
obey him
han manet til forsiktighet langs stien
He urged caution along the trail
omgitt av de mest nødvendige gjenstandene
Surrounded by the most necessary items
mannen viste seg å være litt en raring
man turned out to be a bit one freak
David nikket, men var ivrig etter å finne
David nodded, but was eager to find
dyttet en liten pung i hånden
pushed a small purse in hand
å være likefrem
being straightforward
våge
dare
ennå mottakelig for muligheter
yet receptive to opportunities
forvandlet det til vakker pung
transformed it into beautiful purse
David kom ham i forkjøpet
David spoke to him first
sprekkferdig av spørsmål
bursting of questions
mange har gått inn der i håp om å avdekke hemmeligheter
Many have gone in there in the hope of uncovering secrets
bare om omtale
Only of mention
over hulen som vender mot den store innsjøen
the cavity facing the big lake
fikk seg en støkk
got a shock
de dreide rundt et hushjørnet
they turned around a corner of the house
kikket på kartet
looked on the map
kapteinens harde hjerte var blitt mildere stemt av Joshuas vennlige væremåte
Captain's hard heart was softened by Joshua friendly manner
hvilken nytte kommer du til å gjøre for deg når fienden invandrer oss?
what use are you going to do for you when the enemy immigrated us?
han sparket støv på den ungen mannen for å se hvordan han reagerte
he kicked dust on the young man to see how he reacted
de som nektet, ble lenket fast og steinet
those who refused were handcuffed and stoned
den dagen han ble seksten, ble denne siste innsikten satt på prøve
the day he was sixteen, was this last insight tested
fuktig klut kan kjølne en svettende panne
damp cloth to cool a sweaty forehead
lindre en kvinnes fødselsmerter
ease a woman's birth pains
hvor kjærlighet og omsorg utgjorde de sterkeste sømmene
where love and care was the strongest stitches
rettferdig
fair
i likhet med sin mor
Like his mother
betraktet lyset svinne hen
seen light fade
den sank sakte ned bak fjellene
it sank slowly behind the mountains
praktfull kveld
wonderful evening
å finne et sted å tilbringe natten
to find a place to spend the night
du snakker i gåter
You speak in riddles
hente fram det man har inni seg
bring up what they have inside themselves
alt annet enn klare til å reise
anything but ready to go
som fortryller og forfører
that enchants and seduces
det var mer enn noen hadde regnet med
it was more than anyone had anticipated
da strakte Kulfi på halsen farlig nær slangen
when stretched Kulfi neck dangerously close to snake
svinne hen
fade away
da du var trist, brakte søsteren din deg glede
when you were sad, your sister brought you joy
fornærme
offend
rikke
budge
kveget
cattle
hvordan kan vi gjengjelde gesten?
how can we reciprocate the gesture?
pungene
purses
bordet sto i skyggen
table stood in the shade
som hadde en særegen varme
which had a peculiar warmth
følelse av alvor og besluttsomhet enn noensinne hadde opplevd før
sense of urgency and determination than had ever experienced before
besluttsomhet
determination
brønnen
well
da han omsider fikk tak i kartet
when he finally got hold of the map
surret inn i hvit bandasje
wrapped in white bandage
tordenskyer
thunderclouds
tok fatt på landeveien
took hold on the road
morgengryet
morning dawn
sjalusi
jealousy
uten sorg
without sorrow
tok en skritt tilbake
took a step back
det er forbundet til deg med en usynlig gulltråd
it is linked to you with an invisible golden thread
tok ut en vekt fra kisten
removed a weight from the chest
er på utkikk etter den nye veien
is looking for the new road
merkeligste var at
remarkable was that
han drømte at han var et fjernt sted med grønne beitemarker
He dreamed that he was a distant location with green pastures
liten stemme hviske i øret hans
tiny voice whispering in his ear
liten stemme
tiny voice
gjeteren lukket øyene og var i ferd med å falle i søvn
shepherd closed islands and was about to fall asleep
å undre
wonder
det hele var blitt utført
it all had been done
ku
cow
han lå utstrakt på en åpen eng
he lay stretched out on an open meadow
jernbeslåtte reglene
ironstudded rules
slik er loven og loven må adlydes
Such is the law and the law must be obeyed
pisk det barn som trosser en eldre
Whip the child who defies an older
tvang tårene tilbake
forced back the tears
unnsetning
rescue
ingen lov tillot noen å påføre andre en slik smerte
no law allowing someone to inflict such pain
han nølte og grublet på hva han hadde å si i denne saken
He hesitated and pondered on what he had to say in this case
innskytelse var å stanse galskapen
impulse was to stop the madness
bykser omkring i villmarken
hops in the wilderness
myke huden
soft skin
grusomme pisken
cruel whip
guten lå i gjørmen
boy lying in the mud
da gjetteren omsider fikk banet seg vei fram
when guesser finally got paved the way forward
var jeg forbløffet
I was astounded
forbløffet
astounded
å renske ut
of cleaning out
begitt meg ut på
gotten myself into
hadde jeg ingen anelse
I had no idea
sjeldne
rare
omstendighet
circumstances
bestige
Mount
Resultatet for Test i norsk - høyere nivå (""Bergenstesten"") foreligger ikke enda, men skal være klart senest 27. mai."
The result for Test in Norwegian - higher level (""Bergen test"") is not yet, but should be ready no later than 27 May."
verden dreier seg om
world revolves around
tyngre
heavier
traff meg
hit me
tillit til
confidence
stress sliter på nervene
stress wears on the nerves
slåss
fighting
skuffet over deg selv
disappointed in yourself
scary
skremmende
riksvei
highway
reveal secret
avsløre hemmelig
regnes
considered
påkjenning
strain
prove me wrong
bevise meg feil
oppmuntring
encouragement
oppfordre
encourage
noensinne
Ever
låse meg
lock me
kjedelig
boring
it is supposed to be
det er ment å være
involved
involvert
I kunngjøringen
The announcement
Færre skravler i mobil på
Less chatter on mobile
forvandle sorg
transform grief
dreier
concerns
din egen innsats
Your own efforts
det er ikke lenger regnes som høflig
it is no longer considered polite
byr
offers
bryter
switch
beundre
Admire
enheter
devices
event
hendelse
to witness
å vitne
senest 10 dager før testen.
later than 10 days before the test.
begeistret
excited
Nordmenn må slutte å tro at det er normalt å kjøpe klær for 50 kr.
Norwegians must stop believing that it is normal to buy clothes for 50 kr.
forfedre
ancestors
opptakutstyr
recording Equipment
betraktelig redusert
significantly reduced
"treat,negotiate"
"behandle,forhandle"
folk var kalde og fortvilet.
People were cold and desperate.
alikevel
nevertheless
For å få gjennomslag måtte 11 av eliteserielagene stemme ja.
To get approval to 11 of elite teams vote yes.
ikke tenk på det engang
do not even think about it
Vi snakker da om favoritten i løpet, og vi tror han innfrir.
We are talking about the favorite in the race, and we believe he meets.
Han har virket noe svekket
He seemed somewhat weakened
bortkastede penger
waste of money
klør
itches
confusing
forvirrende
"swallow
"svelge
swallowed"
svelget"
ended up with
endte opp med
torture
tortur
building
bygningen
du må ikke være opptrent
You must be trained
curiosity
nysgjerrighet
Hvordan du leverer selvangivelsen avgjør når du får pengene
How to submit your tax return will determine when you receive money
ansiktet kan minner en hund
face can remind a dog
simpler
enklere
enkle
simple
Det gjenstår å se om det fører til konkret forbedring
It remains to be seen if it leads to tangible improvements
"lift it
"løft den
lifted it"
løftet den"
har til nå stort sett bestått i å vente på at noen skal ta kontakt.
has so far mostly consisted of waiting for someone to contact.
anse det som gjort
consider it done
Men Stoltenberg avviser at de ikke har foretatt seg noe.
But Stoltenberg denies that they have not been doing anything.
Jeg håper jeg slipper den siden jeg ikke har røykt så lenge
I hope I do it since I have not smoked as long
"jeg kan slippe klassetur.
"I can drop the class trip.
kan slippe eksamen"
can escape exam"
oppfølger
successor
See vårens avslørende trend
See spring revealing trend
I et forsøk på å få tak dem, slapp politiet i dag bilder av de mistenkte."
In an effort to control them, the police today released photos of the suspects."
hva de to mistenkte har foretatt seg etter bombene smalt
what the two suspects have carried out after the bombs hit
Noen der ute kjenner disse mennene, enten som venner, naboer eller lignende
Anyone out there know these men, either as friends, neighborsor similar
et fortau
a pavement
Enten en utrolig mangel på oppfølging fra vår side eller stor grad av frekkhet
Either an incredible lack of support from our side or largely of nerve
ett ting gjennstår
one thing remains
jeg regner meg som frisk
I consider myself as well
Retten har i dag slått fast at sparing ikke er spekulasjon.
The court has today ruled that saving is not speculation.
misnøye
dissatisfaction
to be called
å bli kalt
Samtidig beskylder han også UEFAs Gianni Infantino
At the same time he also accuses UEFA Gianni Infantino
nedover i løypa
down the track
helt umulig å holde styr på
impossible to keep track of
har du noe bedre forslag?
do you have any better suggestions?
utstillingen
exhibition
gedigen måke
enormous seagull
skjoldene
shields
jobbe under uverdige forhold
work in degrading conditions
fortjenesten
profits
er ikke du litt i overkant selvopptatt
Are not you a little too self-centered
Vi behandler de ansatte like dårlig som passasjerene.
We treat employees as badly as passengers.
Glass er fortsatt i behold
Glass is still intact
fortjener beundring og respekt
deserves admiration and respect
Jeg vil ikke opprøre noen
I will not upset anyone
de roper og roper igjen om kriser
they cry and cry again in crisis
Analyse av aktørene, nevner Johnsen
Analysis of operators, mention Johnsen
låtene
songs
from my point of view
fra mitt synspunkt
point of view
synspunkt
curious
nysgjerrig
skip it
hoppe over det
problemløsning
problem solving
konkurransedyktig kandidat
competitive candidate
er jeg tildelt en sentral rolle
I am assigned a central role
Vi må sørge for å være klare mot Slovenia
We must make sure to be ready against Slovenia
application form
søknadsskjema
apply it to me
bruke den til meg
i am aware of
Jeg er kjent med
grabbed me
grep meg
låse dør
lock the door
kunngjøringen
notice
forvandle
transform
færre skravler i mobil
fewer chatting on mobile
Ta ansvar for egen innsats slik at tilfeldigheter ikke lenger spiller inn
Take responsibility for your own efforts so that coincidences no longer record
bevise meg feil
prove me wrong
regnes som
considered
avsløre hemmelighet
reveal secret
skuffet over meg selv
disappointed in myself
stress sliter på nervene
stress wears on your nerves
har veldig stor tillit til topplederne i landet.
have very great confidence in senior management in the country.
tasty
smakfull
ansett som dårlige
considered poor
considered to be
anses å være
Det var litt vold også.
There was some violence too.
Ifølge Flesland har tidligere anslag vist at ca.
According Flesland has earlier estimates showed that about.
"En måte å takle problemer på.
"One way to tackle problems.
Å takle kritikk.
To cope with criticism.
Vært i stand til å takle motgang."
Been able to cope with adversity."
disrespectful not to answer at all
respektløst å ikke svare i det hele tatt
disrespectful
respektløse
men tingen er at
but the thing is that
melagis
løgner
anslag
estimates
Selv om problemene i hovedsak er relatert til Carnival
Although the problems are mainly related to Carnival
Saken er knyttet til det ulovlige prissamarbeidet
The case is related to the illegal price-
rough
grov
Vold
Violence
mainly
hovedsakelig
helbredelse
healing
for noen grunn
for some reason
som bør avskaffes
which should be abolished
avstemning
poll
tired
sliten
tired
trøtt
i hvert fall
at least
overgrep
abuse
vi ble vist inn
we were shown into
evner
capabilities
vi hadde noen tilfelle
we had a case
politi var raskt på stedet.
Police were quickly on the spot.
vi skal ikke røpe det
we will not reveal it
til slutt
finally
har forskjellige skjebner
have different fates
de kan være vanskelig å fatte at folk vil forråde fedrelandet sitt.
they may be hard to understand that people will betray their motherland.
det slår meg at
It strikes me that
tvert imot
contrary
for disse det skjer for
for those it happens
det spiller inn også
the come into play also
inneholder all slags forskjeller
contains all sorts of differences
forskjell i
difference
har vi veldig litt informasjon så langt
we have very little information so far
bli rammet av terror
be affected by terrorist
hvordan preger det deg
how it affects you
Også Citroën anser Kina som et viktig marked for videre vekst.
Also Citroën considers China as a key market for future growth.
mange personer er såret
Many people are hurt
anmodes om
requested
so fort som mulig
so fast as possible
til og med kunne merkes
even be noticeable
til og med
even
vi har planlagt godt og godt forberedt
we have well planned and well prepared
venter i timevis
waiting for hours
bli skadet av bombene
be harmed by bombs
slam
smelle
smalt en bombe igjen
hit the bomb again
mange mistet live
many lost their live
investing
investeringer
å drifte sykehus
to run hospitals
slik som
such as
årsaken ukjent
reason unknown
Filmen er ment å skulle rumle inni deg
The film is meant to rumble inside you
suposed to be
ment å være
carry
bære
public funds
offentlige midler
motsetninger
differences
med fint utsikt
with fine views
vi er som hånd i hansken
we are like hand in glove
På trygg avstand
At a safe distance
sleipt
slippery
antrekk
outfit
Aggressiv og energisk fremførelse
Aggressive and energetic performance
det kjennes ut som årene mine verker
it feels like years my works
ikke så dette komme
not saw this coming
Rakk ikke å fullføre SMS-en før dødskrasjen
Did not manage to complete your SMS before dødskrasjen
han var iført
He was wearing
som ble utført av to menn
which were performed by two men
er det på langt nær første gang at popstjerner skaper febrilsk stemning på norsk jord
it is far from the first time that the pop stars creates feverish mood on Norwegian soil
Hun minner om at
She reminds us that
gangfelt
crossings
oppgir Aftenposten
Aftenposten report
ikke pålagt å oppgi eksakte grenser
not required to provide the exact boundaries
gi oss hjemmel for å kreve tilbake tilskuddet.
give us the authority to claim back the grant.
to require
å kreve
to demand
å kreve
stille krav
demands
Trygg trafikk vil stille krav til fotgjengerne
Safe traffic will impose requirements on pedestrians
Sjølvsagt
Naturally
da det smalt
when it slammed
Dette hører uansett til fortiden
This matter belongs to the past
handsome
kjekk
Luke var den kjekkeste
Luke was the handsomest
Innbilte venner har vært uglesett fra psykologer i lang tid
Imaginary friends have been frowned upon by psychologists for a long time
stikke innom
drop by
litt vanskelig å takle
little difficult to cope
Det er selvfølgelig gunstig å komme godt i gang.
It is of course beneficial to get started.
utslitt
exhausted
stakk av med pengene mine
ran off with my money
exhausted
utslitt
Det ene oppkalt etter henne
The one named after her
gunstig
beneficial
Det kan hende det blir ikke lønnsomt med reindrift i framtiden
It may not be profitable with reindeer in the future
jeg plager deg
I bothering you
mange tilhengere
many followers
feiring
celebration
innsett
realized
på lenge
for a long time
å bli påminnet
to be reminded
you owe me
du skylder meg
alt sammen
all together
Det glade budskap brer seg over fylket
The good news is spreading across the county
jeg visste at jeg kunne
I knew I could
skrulling
weirdo
skrullingene
weirdo
minner om barndom
Memories of childhood
de lukter frykt
they smell fear
bestikker
bribe
De sa de skulle slette den, men det gjenstår å se.
They said they were going to delete it, but it remains to be seen.
vokt rettigheter dine!
guard your rights!
which takes place
som foregår
rynkete ansikter
wrinkled faces
skynd deg!
Hurry up!
Soldatene forsøker å flykte
The soldiers try to escape
slipp meg fri
let me free
skrukkete
wrinkled
du er trygg hos oss
You are safe with us
en hevn
a revenge
jeg tolker det som "ja"
I interpret it as "yes"
røve
rob
kanskje vi bør hvile noen timer.
maybe we should rest a few hours.
vi reddet deg
We saved you
nydelig
lovely
as anyone else
som alle andre
decision making
beslutningsprosesser
det kommer an på
it depends on
å erobre en ny verden
to conquer a new world
circa nær her
approximately near here
flaut
embarrassing
a crow
en kråke
ravn
raven
slipper tak i
release the hold of
medfølelse
compassion
til andre skapninger
other creatures
oppførsel
behavior
sacrificed
ofret
FIL tok kjapt ledelsen
FILE quickly grabbed Management
kødder du?
Kidding you?
snarlig oppdrag
urgent mission
ta godt vare på ham!
take good care of him!
det var stengt for tidlig
it was closed too early
jeg heller drukne
I'd rather drown
vi kommer til å drukne
we're going to drown
det er trygt
it is safe
la meg være den første til å strekke ut en vennlig hånd.
let me be the first to extend a friendly hand.
du klarte det nesten
you almost had it
det er ingen vei tilbake
there is no way back
de hårete primatene
the hairy primates
det kommer rett mot oss
It's coming right at us
innbilt
imaginary
ikke en dråpe å drikke
not a drop to drink
a plan
en plan
Jeg kan ikke uttrykke hvor godt slottsfjellet har
I can not express how well the Castle Mountain has
Forstyrrer jeg?
Am I disturbing you?
"OK" er ikke i nærheten engang
"OK" is not even close
under noen omstendigheter
Under no circumstances
kan du tygge denne for meg
you can chew this for me
overalt
everywhere
det var langt unna
it was far away
kontinenter på avveie
continents astray
du kan bare gå skifte
you can just go change
setter grenser
limits
dust
jerk
rusgift
drug
lips
lepper
ta på alvor
take seriously
Utover det har vi lyst til å holde dette privat
Beyond that, we want to keep this private
bridge
bro
i årevis
for years
fortiden
past
betale i avdrag
pay in installments
forestillingen spilles i Oslo
performance played in Oslo
rastløs
restless
på gang
going on
verdi
value
midlene
funds
samferdsel
transport
vi kan løfte store idea
We can lift great idea
jeg tror ikke vi passer sammen
I do not think we fit together
who puts his goals in front of everything
som setter sine mål foran alt
prove to
vise seg å
worth it
verdt det
i look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til å høre fra deg snart.
right before
rett før
Kan jeg betale i avdrag
Can I pay in installments
er det verdt alt styret?
is it worth the hassle?
utvendig
exterior
DET VILLE VÆRE FINT HVIS HOTELLET VAR ET ANNET STED
IT WOULD BE NICE IF THE HOTEL WAS SOMEWHERE ELSE
jeg vil gjerne stikke innom
I would like to pop in
jeg vil gjerne stikke innom
I would like to stop by
jeg har allerede avlyst
I've already canceled
det skjedde over natten
it happened overnight
du har presset meg til et punkt hvor jeg ikke bryr meg lenger.
You have pushed me to the point where I do not care anymore.
stygg
ugly
angrer på
regrets
å kjefte på
to yell at
hun kommer ti å ombestemmes seg
she gets ten to change her mind
jeg vil ikke forstørre brystene
I will not enlarge breasts
happened accidently
skjedde tilfeldigvis
happened accidently
skjedde ved et uhell
you must turn it to this way
må du slå den på denne veien
assist with
bistå med
we can discuss it
vi kan diskutere det
han heller vann
He pours water
wasted so much money
kastet bort så mye penger
more confident
mer selvsikker
disappointed
skuffet
Kim er for ung og uerfaren
Kim is too young and inexperienced
å ha det overstått
to have it over with
jeg skulle vært med
I should been with
det er på tide
it's time
hun har en tendens å overdrive
she tends to exaggerate
riket
kingdom
omgivelse
environment
heftig
intense
han holder nøye øye med dragen
He keeps a close eye on the kite
har vi mer til felles enn jeg trodde
we have more in common than I thought
den kler deg
it suits you
berolige meg
reassure me
forgiftet
poisoned
styrke
strength
opplegg
program
frarøve
rob
i det minste
at least
i fremgang
in progress
to rest
å hvile
får vi håper på bedre vær
we are hoping for better weather
fulgte
followed
amazing
fantastisk
fremtidsutsikter
future prospects
utbygd
developed
waste of time
bortkastet tid
Innstiller jakten på Kony
Sets the hunt for Kony
var ikke meningen at du skal høre
I did not mean for you to hear
obliged
forpliktet
side effect
bivirkning
å fremme
promoting
ufattelig dårlig
inconceivably bad
vi plikter å
we are obliged to
i verste fall
in the worst case
innenrikspolitikk
domestic policy
bestyrtet
mistrusted
et synspunkt
a viewpoint
er ikke tilfeldig
is not accidental
a request
en forespørsel
For all del
By all means
på vegne av familien
on behalf of the family
det er ikke verdens undergang.
it's not end of the world.
hva er det for noe?
what is that?
jeg orker ikke dette lenger.
I can not stand this anymore.
kan du banne på?
can you swear...
beslutning
decision
vi har nettopp kommet.
we have just arrived.
edru
sober
skal jeg stryke skjorter fordi jeg er kvinne.
I iron shirts because I'm a woman.
forfatter
author
jeg kunne stilt i Tour de France med en sånn sykkel.
I could made in the Tour de France with a bike like that.
klargjøre snarest
clarify urgently
livsnødvendig
vital
innrettet
aligned
oppslutning
support
Hevder tallene viser at norske utøvere var rene
Claims figures show that Norwegian athletes were clean
barselpermisjon
maternity leave
løslatt
released
likegyldig
indifferent
mannen vil ikke skynde seg
man will not hasten
har hittil i år
so far this year
tregere
slower
i strid med
contrary to
nektes adgang
denied access
deretter
then
er som regel alltid
are almost always
Lei av å pynte på det.
Tired of decorate in it.
de resterende
remaining
I resten av spillet sitt har han en del å gå på, mener Rekdal
In the rest of his game, he has a lot to go on, in Rekdal
elevene er i alderen 0-1 år
students are aged 0-1 years
elever i alle alder
students of all ages
vernet
protection
complicated
komplisert
dedisere
dedicate
polite
høflig
movements
bevegelser
i de senere årene
In recent years
For enkelte er det natt
For some it is night
merkelig
weird
involve
innebære
sperret
blocked
Et litt vanskeligere innslag er bruken av små barn
A bit difficult element is the use of young children
står ved
stand by
helt fram
all the way
oppfattet med en gang
understood immediately
Én dag snudde alle vennene ryggen til
One day all the friends turned their backs on
Det holdt på å gå riktig galt
It was about to go horribly wrong
ferdighet
skill
Rar fornemmelse når jeg setter meg ned
Strange feeling when I sit down
striden
conflict
nesten med en gang
almost immediately
det skumle er at
it creepy is that
Statoil har besluttet å gjennomføre en granskning etter terrorangrepet.
Statoil has decided to conduct an investigation after the terrorist attack.
noe tyder på at
which suggest that
Og dette er utslag av næringspolitikk
And this is the result of industrial policy
in few years
i noen år
Problemet oppstår først når du gjør én ting for mye
The problem occurs only when you do one thing too much
å foreta nødvendige tiltak før brann oppstår.
to undertake necessary measures before fire.
Det er opplagt at PSG er et bedre lag med Ibra
It is obvious that PSG are a better team with Ibra
prejudice
fordommer
reputation
omdømme
jeg føler seg beskjeden og sjenert
I feel modest and shy
"i am modest
"Jeg er beskjeden
They are modest"
De er beskjedne"
Klimaspørsmål angår oss alle
Climate change concerns us all
å forhandle om en kontrakt
to negotiate a contract
la Kim beholde atomvåpnene
let Kim keep nuclear weapons
i Colorado hvor verdens aller beste anlegg finnes.
in Colorado where the world's best equipment available.
Petter Røeggen er relativt beskjedent
Petter Røeggen is relatively modest
så nøler han og muligheten renner ut i sanden
so he hesitates and the chance fizzles out
Cruiseturismen har vært totalt fraværende i fylket til nå.
Cruise tourism has been totally absent from the region for now.
Det strider mot all fornuft
It goes against all common sense
å gjøre noe som strider mot regelverket.
to do something that goes against the rules.
men norge nøler
but hesitates Norway
mer dannet form
more formed shape
kjerner i kunst
cores in art
beskjedent anlegg
modest facilities
jeg blir ikke så sår av det
I will not be so sore by the
på en flåte
on a raft
angår oss
concerns us
avduket
unveiled
tilsvarende
corresponding
smykke
jewelery
utover
beyond
spedbarn
infants
å gi et innblikk
to give an insight
latt
let
siktet for
charged with
Denne jenta ble helbredet
This girl was healed
fremstår å være
appears to be
obvious
opplagt
rykter
rumors
varighet på
duration
to tremble
å skjelve
skalv
trembled
det var tilfeldigheter som spilte inn
it was a coincidence that played in
et slag i ansiktet
a punch in the face
Regnværet overrasket oss fullstendig
The rain surprised us completely
Magnus er den beste spilleren jeg noen gang har sett
Magnus is the best player I've ever seen
"Momentene er riktig gjengitt"
"Factors are properly reproduced"
reject
avvise
tårene trillet
tears rolled
helbredet
healed
Pitino satt like ved stedet
Pitino sat near the place
men ingen har visst sikkert om dette stemte.
but nobody knew for sure if this is true.
Kunnskap tilegnes i lys av det miljø vi lever i
Knowledge acquired in the light of the environment we live in
forakter det svake
despise the weak
holdninger
attitudes
betent
inflamed
livet har alltid vært sårbart her
Life has always been vulnerable here
med katastrofale følger
with disastrous consequences
dette er prestasjon ikke alle kan skryte av
this is achievement not everyone can boast of
selvforsynte
self-sufficient
utnytte alle ressurser
utilize all resources
spare seg
save themselves
slo seg ned
settled
tilfeldig
random
for å stoppe fallet
to stop the fall
a fall
et fall
at du brydde deg
that you cared
øm
tender
kåt
horny
det funker ikke
it does not work
deny
nekte
fraskrive seg
deny
deilig
delicious
det hender at folk er ufine og klår.
It happens that people are abusive and clear.
til stadighet
constantly
jeg bare tisse
I just pee
og forresten
and besides
å ofre seg
sacrifice
krydder på
spices on
å nyte
to enjoy
følsom
sensitive
ferdigheten
skill
forstyrrer
interfere
løpende
continuous
hovedformålet
the main purpose
heldigvis
fortunately
påsto
claimed
gjemme
hide
gjemte
hid
i så fall
in which case
har avslørt tilfeller hvor personer
have revealed cases where persons
foreta
gjøre
utgjøre
sudaryti
experience
erfaring
på godt gammelt vis.
the good old way.
svært spent
very tense
uten politiske omsyn
without political considerations
knivstikk
stabbing
bisto organisasjoner
assisted organizations
håndtere tabbe
handling blooper
hvor lenge varte det?
how long did it last?
pinlig stilling
embarrassing position
det var veldig tilfeldig
it was very random
ble jeg veldig betatt
I was very fascinated
sinnsykt
insane
jeg stakk av med ham
I ran away with him
fniser
Giggles
skjelte
yelled
independent
selvstendig
utgir
publishes
som er minste krav
which is the minimum requirement
lønner seg
pay off
etterlyser
is looking for
velte
overturn
kjente med
familiar with
å grine
to cry
framgår
indicated
fremmede
strangers
sykt lykkelig
insanely happy
sladre
tell on
mote
fashion
lykkelig
happy
in return
til gjengjeld
jeg er helt utkjørt
I'm exhausted
han kan rekke det
he can catch that
hadde ikke råd til å miste
could not afford to lose
sånne som ikke bråker
Someone who does not make noise
det er det som haster aller mest
it is the most of all urgent
planer slo feil
plans failed
å være helt ærlig
To be quite honest
du er bare litt lat
you are just a little lazy
jeg gidder ikke
I can not be bothered
vellyket mann
successful man
fordøye det
digest it
voldelige
violent
men enda hun var høy på crack, hadde hun styrke nok til å rømme
but even she was high on crack, she had strength enough to escape
kommer meg unna
get me away
uteligger
homeless
renner gjennom fingrer
flows through fingers
usynlig
invisible
betjent av kvinner
operated by women
stalingrad kunne bli avgjørende for krigens utfall
stalingrad be decisive for the war
rykke frem
move forward
oppfordrer
encourage
i forkant av truslene
ahead of the threats
den første i sitt slag
the first of its kind
dersom de i det hele tatt har kapasitet til dette.
if they all have the capacity to do so.
barnslig
childish
oppfordret Nord-Korea til
encouraged North Korea to
for å trekke flere folk.
to draw more people.
for omfattende til at han kan gjøre noe
too extensive for him to do something
jeg er misunnelig på ham.
I'm envious of him.
han er svært egnet til det han gjør.
He is very suitable to what he does.
jobber mark forebyggende med de mest sårbare ungene
mark prevention work with the most vulnerable children
leker dere for det meste på gata?
play you mostly on the street?
dårlig strøk
poor surrounding
på dette tidspunkt
At this point
to achieve
å oppnå
prestasjon
achievement
utslag
poveikis
realisere seg og sine behov.
realize themselves and their needs.
"trivelig
"pleasant
utrivelig"
unpleasant"
å trekke konklusjon
to draw conclusions
enhver har rett til å utvikle
Everyone has the right to develop
skal være førende for de valg vi gjør
should be leading for the choices we make
gutter er omtrent like aktive
Boys are about as active
å puffe denne utviklingen
pastūmėti šią plėtrą
å puffe
pastūmėti
i brå
staigiai
foretatt
padarė
tilbringe
praleisti
tilegne
įgyti
dukket opp
pasirodė
evne
gebėjimas
forbi
praeitis
fornemmelse
jausmas
forvisse
įsitikinti
fremstille
parengti
tilpasset
pritaikyti
å tilegne seg kunnskap
to acquire knowledge
pensum
curriculum
formidler
conveys
implement
implementere
litt uheldig utbrudd.
some unfortunate outburst.
nyhetinnslag
headline news
benektet
denied
gjengi
render
tilbringer mye tid
spend much time
med festaller
with retaining vast
antydninger
suggestions
funksjonshemmedes
disabilities
utvidet fra
extended from
påta seg
assume
på en fornuftig måte
in a sensible way
meningsfult
meaningful
tilstrekkelig for
sufficient
nedgang
decline
tilbød
offered
avslørt
revealed
påvist
demonstrated
sikter mot
aims
ansettelse
employment
erstatning
compensation
bli tilsatt
be added
oppnå
achieve
strøket til eksamen
failed the exam
stiger
rises
straffe
punish
beslag
seizures
bevart
preserved
i live"
"present
påbygd
extended
nedlagt
closed
underholdene
entertaining
fordelaktig
advantageously
avslo
rejected
bittert
bitterly
innvies
inaugurated
fastslått
determined
skuespiller
actor
"Så lenge jeg styrer landet, kan få av dem vende hjem"
"As long as I govern the country, can get them to return home"
remained
forble
bestjålet
robbed
overfalt oss
attacked us
det ikke ligner på meg
not similar to mine
alle misunner deg
all envy you
avskydde
resented
få det gjort
get it done
da tre av dem ble skadd etter kirurgiske inngrep
when three of them were injured after surgery
behagelig
comfortable
unngå
avoid
Ny svindel pass opp for denne!!
New scams beware of this!
overbevist
convinced
blir du flau hvis han slår meg ut?
you will be embarrassed if he beats me out?
later vi
we leave
tvetydig
ambiguous
unlikely
usannsynlig
delvis
partially
foretatt
made
telle
count
å være pirkete
to be picky
liker å pirke på ting
likes to poke at things
vellaget
well-made
raser opp i skyene
races up in the clouds
men byr på et stort nok spetakkel
but offer a big enough spectacle
patience
tålmodighet
troverdighet
credibility
atmosphere
stemningen
exaggerate
overdrive
tiltrekke
attract
sjuk i huet
sick in the head
drittsekk
*******
across
tvers
piece
stykke
jeg trekker det
I prefer it
fremførte
performed
jeg kunne havne i denne situasjonen.
I could end up in this situation.
dritt lei
sick and tired
it is all about giving
det handler om å gi