42 terms

VU-NT2 Deel 4 H5 Intro & S1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

het beeld
the image
extravert
extrovert
gespannen
tense, excited
het initiatief
the initiative
introvert
introvert
de stabiliteit
the stability
zich voorstellen
to introduce yourself
aanbrengen
to apply, install
aannemen
to assume, accept
de aanwijzing
the sign, clue
afzonderlijk
separate
het blad
the leaf
het brein
the brain
de drempel
the bump
de duim
the thumb
fascineren
to fascinate
feilbaar
fallible
het geheugen
the memory
de gêne
the embarassment
gering
small
de geur
the smell
globaal
global
indringend
penetrating
intiem
intimate
kwijtraken
to lose, get rid of
de lens
the lens
luiden
to ring
ondergaan
to go down
opgewekt
cheerful
de poot
the paw, leg
de prikkel
the incentive
strekken
to stretch
ultiem
ultimate
de vleugel
the wing
waarnemen
to observe
de waarneming
the observation
weliswaar
it's true
de werkelijkheid
the reality
de ziel
the soul
het zintuig
the sense
zwijgen
to silence
wellicht
perhaps