filosofie les 11&12

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

mededogen
het vermogen van mensen om zich met elkaar te vereenzelvigen
postmodernisme
Deze stroming ontmaskert de dominantie van het in de maatschappij aanwezige waarheidsdiscour vanuit het besef dat alles interpretatie is en dat elke interpretatie een vorm van macht is
genealogie
zoektocht naar ontstaan van visie op de mens, god en ons moraal
herenmoraal
moraal van de sterkte
slavenmoraal
moraal van de kruiperige en zwakke mens
ascetische idealen
gelijkheid, medelijden, zelverlooching en nederheid
nihilisme
besef dat de hoogste waarden hun waarde hebben verloren
zarathoestra
een profeet die uit de bergen neerdaalt om de mens inzicht te brengen