Frans H6 voc D NF V5

aarzelen
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
onvergetelijkinoubliablezich realiserense rendre comptede tegenspoedle malheurde uitsluitingl'exclusionverbeterenaméliorerverlengenprolongerde verwachtingl'attentevluchtenfuirde waardigheidla dignitéwaarschuwenalerter