Privaat Recht

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

...
...
het persoon
de drager van rechten en plichten
rechtssubject
de persoon
juridische persoonlijkheid
het geheel van rechten en plichten waardoor het rechtssubject kan deelnemen aan het rechtsverkeer
collocatie
onder dwang iemand opnemen omdat hij een gevaar is voor zichzelf en anderen
de staat van een persoon
overkoepelend begrip voor die persoonseigenschappen die aan een rechtsregeling onderworpen zijn en waarom het recht gevolgen verbindt.
handelingsbekwaamheid
de bekwaamheid om door het stellen van rechtshandelingen zijn rechten ook uit te oefenen
afstammingsrecht
het geheel van rechtsregels die aanduiden wie vader en moeder is van het kind.