47 terms

COLL CZECH 15

STUDY
PLAY
PODMÍNKY
CONDITIONS
ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
LIVING STANDARDS
MAJETEK
PROPERTY
PRODAT<PRODÁVAT
TO SELL
LUXUSNÍ
LUXURY
PO + LOC
(ALL) OVER
ROZHODNĚ
DEFINITELY
BAVIT
TO AMUSE
AŽ TAK VELKÝ
QUITE SO BIG
HODIT SE
TO BE USEFUL, COME IN HANDY
MILIONÁŘ
MILLIONAIRE
STÁLÝ
CONSTANT, STEADY
VYHRÁT<VYHRÁVAT
TO WIN
DOCELA
QUITE, WHOLLY, ENTIRELY
PŘESTOŽE
ALTHOUGH, EVEN THOUGH
STĚŽOVAT SI NA + ACC
TO COMPLAIN ABOUT
VZPOMÍNAT NA + ACC
TO REMINISCE ABOUT
PŘÍKLAD
EXAMPLE
PODLE MĚHO NÁZORU
IN MY VIEW
PRÁVO NA
A RIGHT TO
ODDECH
LEISURE
STAROMODNÍ
OLD FASHIONED
PŘELOŽIT
TO TRANSLATE
TUŽKA
PENCIL
POZNÁMKA
NOTE
CHYSTAT
TO MAKE READY
PRODEJ
SALE
PŘESTĚHOVAT SE
TO MOVE HOUSE
NEJSPÍŠ
MOST LIKELY
ZŮSTAT<ZŮSTÁVAT
TO REMAIN, BE LEFT, STAY
PŘEDŠÍŃ (F)
HALL
BARÁK
BUILDING (COLL)
POŘÁD
STILL, CONSTANTLY
ODMÍTNOUT
TO REFUSE
MAJETEK
PROPERTY
HROMADA
PILE, HEAP
ÚROVEŇ
STANDARD
SVĚT
WORLD
ZTRATIT
TO LOSE
CHYSTAT SE
TO BE ABOUT TO
AKTOVA
BRIEF CASE
NENÁVIDĚT
TO HATE
NARODIT SE
TO BE BORN
NÁBŘEŽÍ
EMBANKMENT
POŽÁDAT>ŽÁDAT
TO REQUEST
OBÁVAT SE
TO FEAR
ZALOŽIT
TO PUT, PLACE