161 terms

Norwegian numbers

Set contains norwegian numbers
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

1
en
2
to
3
tre
4
fire
5
fem
6
seks
7
sju
8
åtte
9
ni
10
ti
11
elleve
12
tolv
13
tretten
14
fjorten
15
femten
16
seksten
17
sytten
18
atten
19
nitten
20
tjue
21
tjueen
22
tjueto
23
tjuetre
24
tjuefire
25
tjuefem
26
tjueseks
27
tjuesju
28
tjueåtte
29
tjueni
30
tretti
31
trettien
32
trettito
33
trettitre
34
trettifire
35
trettifem
36
trettiseks
37
trettisju
38
trettiåtte
39
trettini
40
førti
41
førtien
42
førtito
43
førtitre
44
førtifire
45
førtifem
46
førtiseks
47
førtisju
48
førtiåtte
49
førtini
50
femti
51
femtien
52
femtito
53
femtitre
54
femtifire
55
femtifem
56
femtiseks
57
femtisju
58
femtiåtte
59
femtini
60
seksti
61
sekstien
62
sekstito
63
sekstitre
64
sekstifire
65
sekstifem
66
sekstiseks
67
sekstisju
68
sekstiåtte
69
sekstini
70
sytti
71
syttien
72
syttito
73
syttitre
74
syttifire
75
syttifem
76
syttiseks
77
syttisju
78
syttiåtte
79
syttini
80
åtti
81
åttien
82
åttito
83
åttitre
84
åttifire
85
åttifem
86
åttiseks
87
åttisju
88
åttiåtte
89
åttini
90
nitti
91
nittien
92
nittito
93
nittitre
94
nittifire
95
nittifem
96
nittiseks
97
nittisju
98
nittiåtte
99
nittini
100
ett hundre
101
hundre og en
226
to hundre og tjueseks
536
fem hundre og trettiseks
1000
ett tusen
1 200
ett tusen to hundre
10 000
ti tusen
100 000
hundre tusen
1 000 000
en million
1 000 000 000
en milliard
1 000 000 000 000
en billion
340
tre hundre og førti
350
tre hundre og femti
680
seks hundre og åtti
780
sju hundre og åtti
710
sju hundre og ti
810
åtte hundre og ti
241
to hundre og førtien
271
to hundre og syttien
291
to hundre og nittien
331
tre hundre og trettien
491
fire hundre og nittien
501
fem hundre og en
202
to hundre og to
622
seks hundre og tjueto
682
seks hundre og åttito
752
sju hundre og femtito
952
ni hundre og femtito
793
sju hundre og nittitre
813
åtte hundre og tretten
823
åtte hundre og tjuetre
304
tre hundre og fire
185
hundre og åttifem
185
hundre og åttifem
375
tre hundre og syttifem
465
fire hundre og sekstifem
366
tre hundre og sekstiseks
626
seks hundre og tjueseks
676
seks hundre og syttiseks
716
sju hundre og seksten
846
åtte hundre og førtiseks
936
ni hundre og trettiseks
297
to hundre og nittisju
527
fem hundre og tjuesju
647
seks hundre og førtisju
757
sju hundre og femtisju
847
åtte hundre og førtisju
937
ni hundre og trettisju
298
to hundre og nittiåtte
568
fem hundre og sekstiåtte
568
fem hundre og sekstiåtte
818
åtte hundre og atten
828
åtte hundre og tjueåtte
838
åtte hundre og trettiåtte
938
ni hundre og trettiåtte
189
hundre og åttini
199
hundre og nittini
209
to hundre og ni
579
fem hundre og syttini
579
fem hundre og syttini
659
seks hundre og femtini
0
null