You'd be the judge: MURDER

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

the Crown Court
sąd koronny / pierwsza instancja w sprawach kryminalnych w Anglii i Walii
court clerk
sekretarz sądowy
on behalf of the judge
w imieniu sędziego
to be charged with murder of
być oskarżonym o morderstwo
a magistrates' court
sąd pokoju / sąd niższej instancji
a jury
ława przysięgłych
to be convicted
zostać uznanym za winnego
key facts
kluczowe fakty
a frail man
słabowity mężczyzna
to suffer a stroke
dostać udaru
to stamp on someone's throat
nadepnąć na czyjeś gardło
to grip tightly around a throat
złapać mocno za gardło
to lay motionless
leżeć bez ruchu
internal bleeding
krwotok wewnętrzny
a larynx
krtań
to strangle someone
dusić kogoś
fingerprints
odciski palców
to burgle
włamać się
jury foreman
przewodniczący ławy przysięgłych
aggravating factors
okoliczności obciążające
to raise mitigating factors
poruszać kwestię okoliczności łagodzących
unrelenting ferocity
bezlitosne okrucieństwo
to express remorse
wyrazić skruchę
to express regret
wyrazić żal
a mental disorder
zaburzenie psychiczne
a tariff
minimalny okres odbywania kary więzienia
to be on licence
przebywać na warunkowym zwolnieniu
to impose a life sentence
wydać wyrok dożywocia
to serve a prison sentence
odbywać dożywotni wyrok więzienia
stringent assessment
rygorystyczna ocena
to pose risk to the public
stanowić zagrożenie dla społeczeństwa
a breach of licence conditions
złamanie warunków zwolnienia
to attack viciously
atakować zajadle
callous disregard for someone's life
bezduszne lekceważenie dla czyjegoś życia
an indication of remorse
oznaka wyrzutów sumienia
to inflict violence
napadać na kogoś
to be indifferent to
być obojętnym
to be intoxicated
być odurzonym