298 terms

Farsi

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Boy
pesar (پسر)
Goodbye
khoda hafez (خداحاف
Food
gaza (غذا)
plural noun suffix
-ho (ها)
is/am (doing)
mikonad (می کند)
Juice
abmive (ابمیوه)
Reading
mikhanad (می خواند)
Eating/drinking
mikhorad (می خورد)
Running
midavad (می دود)
Man
mard (مرد)
woman
zan (زن)
milk
shyr (شیر)
car
mosheen (ماشین)
apple
seeb (سیب)
fish
mahi (ماهی)
girl
dokhtar (دختر)
sandwich
sandevich (ساندویچ)
egg
tokhme morg (تخم مرغ)
coffee
ghaveh (قهوه)
cat
gorbeh (گربه)
book
ketob (کتاب)
newspaper
ruz nome (روزنامه)
ball
toop (توپ)
letter
nome (نامه)
red
ghermez (قرمز)
cooking
ashpazi (آشپزی)
bike
ducharkhe (دوچرخه)
pen
khudkar (خودکار
rice
bereng (برنج)
sun
khorsheed (خورشید)
coat
paltu (پالتو)
tea
chai (چای)
cup
finjan (فنجان)
phone
mobaile (موبایل)
four
chohar (چهار)
five
panj (پنج)
child
bacheh (بچه)
shirt/dress
pirohan (پیراهن)
Is/am (being)
ast (است)
has/have
dorad (دارد)
writing
minevisad (می نویسد)
swimming
shona (شنا)
you (formal)
shoma (شما), -id (ید)
-za
(ذا)
-da
(دا)
-d
(د)
-ho
(ها)
-a
(ا)
Hello
salom (سالام)
water
ab (آب)
We/our
ma (ما), -im (یم)
doctor
doktor (دکتر)
police
police (پلیس)
I
man (من), -am (م)
flower
gol (گل)
he/she/it
u (او), -ad (د)
They
un ho (آن ها), -and (ند)
what (do you have)
chi (چی)
what (are you doing)
chekar (چکار)
teacher
mualem (معلم)
driving
ronandigi (رانندگی)
walking
rah miravad (راه می رود)
white
safid (سفید)
green
sabz (سبز)
yellow
zard (زرد)
blue
abi (آبی)
is not/am not
nistam (نیستم)
yes
baleh (بله)
no
nah (نه)
-na
(نا)
-ta
(تا)
-n
(ن)
-tu
(تو)
-ru
(رو)
-ri
(ری)
-zi
(زی)
-r
(ر)
-z
(ز)
black
siah (سیاه)
moon/month
mah (ماه)
sky
awseman (آسمان)
tree
derakht (درخت)
grass
chaman (چمن)
small
kuchek (کوچک)
large
buzorg (بزرگ)
dog
sag (سگ)
student
donishamuz (دانش آموز)
horse
asp (اسب)
what (is it)
chist (چیست)
bread
naan (نان)
and
va (و)
one
yek (یک)
three
seh (سه)
two
du (دو)
six
shesh (شش)
here (is)
injah (اینجا)
key
kalid (کلید)
bed
takht (تخت)
chair
sandali (صندلی)
table
miz (میز)
how many
chand (چند)
bowl
kase (کاسه)
plate
bushkab (بشقاب)
shoes
kafsh (کفش)
pants
shalvar (شلوار)
skirt
doman (دامن)
t-shirt
ti shert (تی شرت)
wearing
pushidah (پوشیده)
hat
kolah (کلاه)
buying
mikharad (می خرد)
who
cheh kasi (چه کسی)
sleeping
khobideh (خوابیده)
-ba
(با)
-pa
(پا)
-b
(ب)
-ja
(جا)
-cha
(چا)
-ch
(چ)
-ha
(حا)
family
honivodeh (خانواده)
his/hers
-ash (ش)
spouse
hamsarash (همسرش)
sister
khohar (خواهر)
their
-eshan (شان)
father
pedar (پدر)
mother
modar (مادر)
baby
kudak (کودک)
playing
bozi mikonad (بازی می کند)
seven
haft (هفت)
eight
hasht (هشت)
twelve
davozdah (دوازده)
nine
no (نه)
ten
dah (ده)
zero
sefr (صفر)
eleven
yozdah (یازده)
brother
barodar (برادر)
years old
sole (ساله)
you (informal)
tu (تو)
friend
doost (دوست)
hugging
baghal kardeh (بغل کرده)
kissing
mibusad (می بوسد)
grandmother
modarbuzorg (مادربزرگ)
grandfather
pedarbuzorg (پدربزرگ)
love
doost dorad (دوست دارد)
husband
shohar (شوهر)
bathroom
hamom (حمام)
in
tuye (توی)
dining room
otaghe noharkhori (اتاق ناهارخوری)
standing
istodeh (ایستاده)
sitting
neshasteh (نشسته)
radio
radio (رادیو)
listening
gush mikonad (گوش می کند)
looking at
beh... negoh (به نگاه)
living room
otaghe pazirohi (اتاق پذیرایی)
kitchen
oshpazkhoneh (آشپزخانه)
television
televizion (تلویزیون)
watching
nigoh mikonad (نگاه می کند)
where
kujo (کجا)
on
ruye (روی)
sink
zarfshui (ظرفشویی)
computer
computer (کامپیوتر)
apartment
apartemon (آپارتمان)
door/at
dar (در)
home
khone (خانه)
toilet
tualet (توالت)
window
panjereh (پنجره)
under
zire (جیر)
bedroom
otogh khob (اتاق خواب)
-gu
(گو)
-ku
(کو)
-sa
(سا)
-sha
(شا)
-sh
(ش)
city
shar (شهر)
country
kishvar (کشور)
living
zandigi miconad (زندگی می کند)
Rome
Rome (رم)
Paris
Paris (پریس)
Mosco
Mosco (مسکو)
bridge
pul (پل)
park
park (پارک)
street
khiaban (خیابان)
New York
Niyoyork (نیویورک)
France
Faranseh (فرانسه)
America
Amrika (آمریکا)
from
ahle (اهل)
Iran
Iran (ایران)
China
Cheen (چین)
Russia
Rusieh (روسیه)
Egypt
Mesr (مصر)
away from
az dur (از دور)
close to
beh nazdik (به نزدیک)
Brasil
Berazil (برزیل)
Japan
Zhapon (ژاپن)
Italy
Italia (ایتالیا)
name
esme (اسم)
Glad
khoshol (خوشحال)
see
didan (دیدن)
-zha
(ژا)
-fi
(فی)
-gha
(قا)
-gh
(ق)
sweater
puliver (پولیور)
jeans
shalvore jin (شلوارجین)
belt
kamarband (کمربند)
suit
coat va shalvar (کت و شلوار)
socks
jurob (جوراب)
tie
keravat (کراوات)
grey
khokistari (خاکستری)
purple
banafsh (بنفش)
tall
gad buland (قد بلند)
short
gad kutah (قد کوتاه)
orange
noranji (نارنجی)
pink
surati (صورتی)
brown
ghahvehi (قهوه ای)
hair
muye (موی)
blond
bur (بور)
grey (hair)
jugandomi (جوگندمی)
what color
che rangi (چه رنگی)
hot
garmash (گرمش)
cold
sardash (سردش)
thirsty
teshneh (تشنه)
hungry
gurusnah
tired
khasteh (خسته)
sick
mariz (مریض)
feeling fine
holam khoob (حالم خوب)
how do you feel
hole shoma chetur ast (حال شما چطور است)
Mr.
aghai (آقای)
Mrs.
khanam (خانم)
happiness
shoadi (شادی)
mom
momon (مامان)
dad
baba (بابا)
grandma
momon buzorg (مامان بزرگ)
grandpa
baba buzorg (بابا بزرگ)
working
kar mikonad (کار می کند)
hospital
bimaristan (بیمارستان)
restaurant
resturan (رستوران)
school
madreseh (مدرسه)
inside
dakhele (داخل)
outside
biroon az khone (بیرون از خانه)
building
sakhteman (ساختمان)
morning
sobh (صبح)
afternoon
badazohr (بعدازظهر)
evening
asr (عصر)
night
shab (شب)
lunch
nahaor (ناهار)
dinner
sham (شام)
breakfast
sobhaneh (صبحانه)
what time
che vaght (چه وقت)
but
ama (اما)
after
bagd az (بعد از)
before
ghabl az (قبل از)
seventeen
hafdah (هفده)
thirteen
sizdah (سیزده)
eighteen
hajdah (هجده)
sixteen
shanzdah (شانزده)
fourteen
chohardah (چهارده)
twenty
bist (بیست)
fifteen
ponzdah (پانزده)
nineteen
nuzdah (نوزده)
cafe
kafeh (کافه)
lady
khanume (خانم)
day
ruz (روز)
week
hafteh (هفته)
year
sol (سال)
Friday
jomeh(جمعه)
Saturday
shanbeh (شنبه)
Sunday
yekshanbeh (یکشنبه)
today
amruz (امروز)
Monday
dushanbeh (دوشنبه)
Tuesday
sehshanbeh (سهشنبه)
Thursday
panjshanbeh (پنجشنبه)
Wednesday
choharshanbeh (چهارشنبه)
with
bo (با)
gone
rafteh (رفته)
guest
mehman (مهمان)
came
mad (آمد)
hotel
hotel (هتل)
Welcome
hush amad (خوش آمد)
Thank you
moteshaker (متشکر)
tasting
ro michesh (را می چش)
smell
ro bu mikonad (را بو می کند)
taste (noun)
mazeh (مزه)
bad
bad (بد)
good
khubi (خوبی)
hand
dast (دست)
foot
pa (پا)
toe
angushte pa (انگشت پا)
finger
angushte dast (انگشت دست)
winter
zemestan (زمستان)
season
fasle (فصل)
spring
bahar (بهار)
summer
tobestan (تابستان)
fall
paiz (پاییز)
good (morning, night ect)
bakher (بخیر)
to
beh (به)
go
miravad (می رود)
-h
(ه)
YOU MIGHT ALSO LIKE...