Επαναληπτικό Διαγώνισμα Β Λυκείου 2017-2018

STUDY
PLAY
extinct
υπό εξαφάνιση
adaptable
προσαρμοστικός
unspoilt
άθικτος
vulnerable
ευάλωτος
logging
ξυλεία
mining
εξόρυξη
OTHER SETS BY THIS CREATOR