Δευτερη επαναληπτική άσκηση για επαναληπτικό διαγώνισμα 2017-18 Β Λυκείου

STUDY
PLAY
cut down
κόβω
die out
εξασθενώ
fall through
αποτυγχάνω
get across
κάνω κατανοητό
keep up with
συμβαδίζω
take over
παίρνω τον έλεγχο