41 terms

Słówka na ang 6

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

niezrozumiały
incomprehensible
osiedlić się
settle
obciążony
whelm
stan cywilny
marital status
wycofać się
withdraw
wycofany
withdrawn
chciwy
greedy
zaleta
advantage
przeważać
outweigh
zapewniać
assure
rozwiązanie
solution
od tego momentu
thereafter
prawdziwy
true
prawda
truth
prawdomówność
truthfulness
brak (zaopatrzenie)
shortage
wada
shortcoming
źle traktować
mistreat
intymny
intimate
szokujący
appaling
posłuszny
obedient
nieposłuszny
disobedient
nauki ekonomiczne
economics
próżniactwo
tardiness
jasność
clearance
bieda
poverty
olbrzymi
enormous
godny
decent
godność
decency
kolejny
succesive
kac
hangover
pozwolenie
approval
zrozumieć
comprehend
zrozumiały
comprehensible
władze
authorities
ryzykowny
hazardous
smycz
leash
schludnie, porządnie
neatly
ułożyć
arrange
ponieważ
since
wygodny
convenient