Człowiek

What colour are your eyes?
Click the card to flip 👆
1 / 71
Terms in this set (71)
Don't speak with your mouth full.(Nie mów z pełną buzią.)Jack recently noticed wrinkles on his forehead.(Jack niedawno zauważył zmarszczki na swoim czole.)I can't speak. My throat hurts so bad.(Nie mogę mówić. Moje gardło bardzo mnie boli.)Your lips have swollen, maybe you should go to the doctor's?(Twoje wargi są spuchnięte, może powinnaś pójść do lekarza?)What is your name?(Jak masz na imię?)I don't remember his surname.(Nie pamiętam jego nazwiska.)Does he have a second name?(Czy on ma drugie imię?)Can you tell me your first name?(Czy możesz mi powiedzieć jak masz na imię?)I am not asking about the details.(Nie pytam o szczegóły.)What is her maiden name?(Jakie jest jej nazwisko panieńskie?)What is your place of birth, Mr Smith?(Jakie jest pańskie miejsce urodzenia, panie Smith?)Do you know his date of birth?(Czy znasz jego datę urodzenia?)I didn't take my identity card with me.(Nie wziąłem ze sobą dowodu osobistego.)Lucas lost his ID yesterday.(Lucas zgubił wczoraj swój dowód osobisty.)I don't remember that address.(Nie pamiętam tego adresu.)What is your nationality?(Jaka jest twoja narodowość?)What is your marital status, Mary?(Jaki jest twój stan cywilny, Mary?)Can I have your telephone number?(Czy mógłbym otrzymać twój numer telefonu?)Alan received his driving licence this morning.(Alan otrzymał dziś rano swoje prawo jazdy.)Kenneth is still a bachelor.(Kenneth jest nadal kawalerem.)Stuart is still single. He doesn't even have a girlfriend.(Stuart wciąż nie jest żonaty. Nawet nie ma dziewczyny.)Kathy has been married for five years now.(Kathy jest mężatką od 5 lat.)I think I know that boy from somewhere.(Wydaje mi się, że znam skądś tego chłopca.)I met a nice girl today.(Poznałem dziś miłą dziewczynę.)You should start acting like a man.(Powinieneś zacząć zachowywać się jak mężczyzna.)Men will never understand women.(Mężczyźni nigdy nie zrozumieją kobiet.)You never know what you'll find in a woman's purse.(Nigdy nie wiadomo, co się znajdzie w damskiej torebce.)Women tend to be more sensible.(Kobiety są zwykle bardziej wrażliwe.)You have to write down your sex on this form.(Musisz wpisać swoją płeć w tym formularzu.)Do you know the gender of your unborn baby?(Czy znasz płeć swojego nienarodzonego dziecka?)There are many scientific methods that help in the identification of criminals.(Istnieje wiele metod naukowych, które pomagają w identyfikacji przestępców.)Pierre comes from France but he lives in Belgium.(Pierre pochodzi z Francji ale mieszka w Belgii.)Cleaning is my least favourite activity.(Sprzątanie jest moją najmniej lubianą czynnością.)We have to act.(Musimy działać.)When do you start your new job?(Kiedy zaczynasz nową pracę?)The film ends at 7.30 pm.(Film kończy się o 19.30.)He went on working without a break.(Kontynuował pracę bez przerwy.)It's time to get down to work.(Czas zabrać się do pracy.)The writer didn't like working under pressure.(Pisarz nie lubił pracować pod presją.)My friend has four jobs - he's a very busy bee.(Mój przyjaciel pracuje w czterech miejscach - to prawdziwy pracuś.)He always works extra hours - he's a real eager beaver.(On zawsze bierze nadgodziny - to istny pracuś.)He established his own company when he was sixty-three years old.(Założył własną firmę, gdy miał sześćdziesiąt trzy lata.)Why don't you come round for tea and cake tomorrow afternoon?(Może wpadniesz do nas jutro po południu na herbatę i ciasto?)I like the scent of this candle.(Lubię zapach tej świeczki.)What is that smell?(Co to za zapach?)This odour makes me feel sick.(Od tego smrodu robi mi się niedobrze.)This changing room stinks of sweat.(Ta przebieralnia śmierdzi od potu.)I don't know where this stink is coming from.(Nie wiem, skąd nadciąga ten smród.)I like the aroma of freshly ground coffee.(Uwielbiam zapach świeżo zmielonej kawy.)Did you hear that sound?(Czy słyszałeś ten dźwięk?)It's so loud in here. Can we go out and talk?(Tu jest strasznie głośno. Czy możemy wyjść i porozmawiać?)Could you be quiet at least for a while?(Czy mógłbyś być cicho przynajmniej przez chwilę?)I only sing when I take a shower.(Śpiewam tylko wtedy, gdy biorę prysznic.)Monica screamed when she saw a mouse.(Monica krzyknęła, gdy zobaczyła mysz.)My father snores almost every night.(Mój ojciec chrapie prawie każdej nocy.)Gerry cried out in pain.(Gerry krzyknął z bólu.)I don't like it when people are whispering. I think it's rude.(Nie lubię, gdy ludzie szepczą. Uważam, że jest to niegrzeczne.)Whose voice was that?(Czyj to był głos?)I would like to tell you about something.(Chciałbym ci o czymś powiedzieć.)Why are you yelling at me?(Czemu na mnie krzyczysz?)My wife shouts at me when I forget something.(Moja żona krzyczy, gdy czegoś zapomnę.)