Części ciała

What colour are your eyes?
Click the card to flip 👆
1 / 29
Terms in this set (29)
Don't speak with your mouth full.(Nie mów z pełną buzią.)Jack recently noticed wrinkles on his forehead.(Jack niedawno zauważył zmarszczki na swoim czole.)I can't speak. My throat hurts so bad.(Nie mogę mówić. Moje gardło bardzo mnie boli.)Your lips have swollen, maybe you should go to the doctor's?(Twoje wargi są spuchnięte, może powinnaś pójść do lekarza?)Give him a helping hand.(Podaj mu pomocną dłoń.)My whole body is aching after training.(Całe ciało mnie boli po treningu.)How is your arm?(Jak tam twoja ręka?)I dislocated my shoulder last year.(W zeszłym roku wybiłem sobie bark.)Thomas thinks his belly is too fat.(Thomas uważa, że ma zbyt gruby brzuch.)Most people wear their wedding ring on their ring finger.(Większość ludzi nosi obrączkę na palcu serdecznym.)Ouch! A bee has stung me on my foot.(Ała! Pszczoła użądliła mnie w stopę.)Theresa painted her nails red.(Theresa pomalowała paznokcie na czerwono.)My knee hurts.(Kolano mnie boli.)That is a beautiful bracelet you are wearing on your wrist.(Masz przepiękną branzoletkę na nadgarstku.)Thomas hit him with his palm.(Thomas uderzył go dłonią.)Derek sprained his ankle last week.(Derek skręcił kostkę w zeszłym tygodniu.)My elbow hurts after falling off a bicycle.(Boli mnie łokieć po upadku z roweru.)I've broken my leg and now I don't have to go to school.(Złamałem nogę i na razie nie muszę chodzić do szkoły.)She was in a car accident, and the body part that was most injured, was her left leg.(Ona miała wypadek, a część ciała, która została najbardziej poszkodowana, to jej lewa noga.)