Cechy negatywne

That movie was boring.
Click the card to flip 👆
1 / 14
Terms in this set (14)
They say he's a liar, but that's a false rumour.(Ludzie mówią, że on jest kłamcą, ale to fałszywa plotka.)The morning after the party I woke up feeling weak and very tired.(Następnego ranka po imprezie obudziłem się słaby i bardzo zmęczony.)How could he do this to a weak old man?(Jak on mógł to zrobić słabemu starszemu człowiekowi?)He sometimes becomes aggressive when he's drunk.(Czasami staje się agresywny, gdy jest pijany.)