41 terms

Wiskunde Terme - Meetkunde

Leer die taal van Meetkundeom beter in Wiskunde te doen
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Lyn
'n Oneindige lang streep wat getrek word sonder enige wydte
Lynstuk
'n Reguitlyn tussen twee vaste punte
Hoek
Twee strale met 'n gemeenskaplike eindpunt. Dit word gemeet in grade (°) of radiale
Skerphoek
'n Hoek tussen tussen 0° en 90°
Stomphoek
'n Hoek tussen 90° en 180°
Regte hoek
'n Hoek van 90°
Driehoek
'n Meetkundige figuur wat bestaan uit 3 sye en 3 hoeke
Gelykbenige driehoek
'n Driehoek waarvan 2 sye gelyk is
Gelyksydige driehoek
'n Driehoek waarvan al 3 sye ewe lank is. Al die hoeke is dan 60°
Vierhoek
'n Meetkindige figuur wat bestaan uit 4 sye en 4 hoeke
Vierkant
'n Vierhoek waarvan al die sye ewe lank is en al die hoeke 90° is
Reghoek
'n Vierhoek waarvan al die hoeke 90° is
Parallelogram
'n Vierhoek waarvan die teenoorstaande sye ewewydig is
Ruit
'n Parallelogram waarval al die sye ewe lank is
Vlieër
'n Vierhoek waarvan 2paar aangrensende sye ewe lank is
Aangransende hoeke
Twee hoeke met 'n gemeenskaplike sy en 'n gemeenskaplike hoekpunt, maar hulle oorvleuel mekaar nie
Regoorstaande hoeke
Wanneer 2 lyne mekaar sny, is dit die hoeke wat nie langs mekaar lê nie
Teenoorstaande hoeke
Twee hoeke in 'n vierhoek wat teenoor mekaar is. Hulle het nie 'n gemeenskaplike sy nie
Sirkel
'n Stel punte wat almal dieselfde afstand vanaf 'n vaste punt, die middelpunt, is
Radius
'n Lynsegment tussen die middelpunt van 'n sirkel en die omtrek
Boog
'n Deel van 'n sirkel wat deur 'n hoek van twee radiusse gevorm word
Koord
'n Reguitlyn waarvan die eindpunte op die omtrek van 'n sirkel lê
Middellyn
'n Koord van 'n sirkel wat deur die middelpunt van die sirkel gaan
Sektor
'n Deel van die binnekant van 'n sirkel wat begrens word deur 2 radiusse en 'n boog
Segment - sirkel
'n Deel van die binnekant van 'n sirkel tussen 'n koord en 'n boog
Omtrek
Die afstand rondom 'n meetkundige figuur
Oppervlakte
Die spasie wat gebruik word deur 'n meetkundige figuur
Volume
Die inhoud wat 'n 3-dimensionele vorm kan bevat
Komplementêre hoeke
Hoeke warvan die groottes optel na 90°
Supplementêre hoeke
Hoeke warvan die groottes optel na 180°
Kongruent
Presies dieselfde. Dieselfde vorm en grootte. Simbool: ≡
Gelykvormig
Figure wat identies in vorm is, maar nie noodwendig grootte nie. Simbool: |||
Kubus
'n Soliede vorm met 6 kante wat 6 gelyke vierkante is
Prisma
'n Soliede vorm waarvan een paar teenoorstaande vlakke gelyke vorm het
Binnehoeke
Hoeke wat binne 'n figuur gevorm word of binne 2 ewewydige lyne
Buitehoek
Wanneer 'n sy van veelhoek verleng word, die hoek wat buite gevorm word
Ewewydig
Twee of meer lyne wat altyd dieselfde afstan van mekaar is en nooit sny nie. Simbool: ||
Loodreg
Twee lyne wat 'n hoek van 90° met mekaar maak
pi (π)
'n Konstante irrasionale getal wat gelyk is aan die omtrek van 'n sirkel gedeel deur die middellyn
Verwisselende hoeke
Hoeke wat weerskante 'n snylyn van ewewydige lyne lê
Ooreenkomstige hoeke
Hoeke wat op dieselfde posisie by ewewydige lyne wat deur 'n snylyn gesny word, lê
OTHER SETS BY THIS CREATOR