Wiskunde Terme - Transformasies

Leer die taal van Transformasies om beter in Wiskunde te doen
STUDY
PLAY
Transleer
Skuif
Roteer
Draai met 'n konstante radius om 'n punt
Reflekteer
'n Spieëlbeeld in 'n lyn
Rigied
Die vorm en grootte bly konstant
Vergroot
Al die koördinate van die punte word vermenigvuldig met dieselfde faktor