11 terms

Wiskunde Terme - Trigonometrie

Leer die taal van Trigonometrie om Wiskunde om beter te doen
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Eweredig
As twee verhoudings gelyk is, is dit eweredig
sin
Die verhouding van die teenoorstaande sy teenoor die skuinssy
cos
Die verhouding van die aangrensende sy teenoor die skuinssy
tan
Die verhouding van die teenoorstaande sy teenoor die aangrensende sy
Identiteit
'n Trigonometriese vergelyking wat waar is vir enige waarde van die onbekende
Diepte hoek
Die hoek onder die horisontaal waarteen mens moet kyk om iets te sien wat laer as jy is
Hoogte hoek
Die hoek bokant die horisontaal waarteen mens moet kyk om iets te sien wat hoër as jy is
Kloksgewys
In die rigting waarin 'n horlosie se wysers beweeg
Anti kloksgewys
In die teenoorgestelde rigting waarin 'n horlosie se wysers beweeg
Assestelsel
'n 2-dimensionele vlak (of meer as 2) met 'n x-as en 'n y-as
Kwadrante
Die 4 dele waarin 'n assestelsel 'n vlak verdeel