Wiskunde Simbole

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

+
tel op
-
trek af
×
vermenigvuldig
÷
deel
=
is gelyk aan
is nie gelyk aan