14 terms

Opplysningstid: samfunn og filosofi

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Diktatur
Når få sitt med all makt i eit land
Føydalsystemet
Samfunnssystem frå middelalderen der folk hadde faste plassar i eit hierarki
Einevelde
Styreform der kongen har all makt ålene
Menneskerettar
Viktige rettar som gjeld alle menneske
Opplysningstida
1700-tallet - fornuft og vitenskap blei meir viktig
Montesquieu
Filosofen bak maktfordelingsprinsippet
Utøvende, lovgivende og dømmende
De tre statsmaktene ifølge Montesquieu
Voltaire
Filosof som ønska ytringsfridom
ytre seg
fortelle
filosof
tenker
fornuft
evne til å forstå, klokskap, intelligens, tenkeevne
framskritt
positiv utvikling
fridom
at ein kan gjere og seie det ein ønskjer
Hobbes
Filosof som ønska ein sterk stat

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.