22 terms

Den amerikanske revolusjon

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Koloni
landområde som et annet land bestemmer over
Kolonimakt
Land som har kolonier
De tretten koloniene
Områdene langs Atlanterhavskysten, de første koloniene i det som nå er USA, ble styrt av Storbritannia.
Kolonister
folk som har flyttet fra hjemlandet til koloniene, og etterkommerne deres
Storbritannia
England, Skottland, Wales og Nord-Irland
Revolusjon
Store, grunnleggende forandringer på kort tid
Avgift
innbetaling til de som styrer, i forbindelse med bestemte varer og tjenester, for eksempel for å ta ting inn i landet (her: te)
Skatt
når innbyggerne betaler inn penger til de som styrer, for å dekke utgifter til fellesskapet
Teselskapet i Boston
når en gruppe menn i byen Boston, utkledd som indianere, snek seg om bord i tre britiske skip fullastet med te, og kastet lasten i sjøen
George Washington
den første presidenten i USA, som også ledet amerikanerne i frigjøringskampen mot britene
Uavhengighetserklæringen
Alle 13 koloniene ble enige om å løsrive seg fra Storbritannia da de signerte dette dokumentet 4. juli 1776.
Thomas Jefferson
Den tredje presidenten i USA, som også var hovedmannen bak uavhengighetserklæringen
Republikk
land som styres av en valgt president
Milits
folkehær
Slaveri
Et system hvor mennesker eies av andre, og ikke har noen rettigheter.
Immigrant
innvandrer
Alliert
En som har inngått en avtale med en annen part om å hjelpe hverandre
Union
En forening eller samling av stater
Grunnlov
Grunnleggende regler som bestemmer hvordan et land skal styres
nasjonalforsamling
parlament, samling av representanter valgt av folket
uavhengighet
selvstendighet, det å bestemme sjølv
erklæring
dokument som sier hva man vil få til eller være