14 terms

WESTERN AFÁZIA TESZT

STUDY
PLAY
A WAB két nagy része
I.) Az első rész célja az afázia vizsgálata, ez adja meg a AQ-t (afázia együtható)
II.) A második rész egyébb kognitív képességeket mér:
a) írás-olvasás
b) számolás
c) praxis
d) RAVEN intelligencia teszt
- I és II alapján kiszámítható a CQ (kortikáis együtható), amely a kognitív folyamatok károsodásának súlyosságát jellemzi.
- Nyelvi együtható AQ + írás-olvasás
kifejezetten az afáziát vizsgáló rész 4 alcsoportja
1) FLUENCIA: spontán beszéd vizsgálata, ez méri a beszéd infromáció tartalmát.
2) MEGÉRTÉS: auditív verbális megértés
3) ISMÉTLÉS:
4) MEGNEVEZÉS
A spontán beszéd (fluencia) vizsgáltára vontakozó 2 feladtsor
1) 6db általánso kérdés
2) képleírás
- Az infó tartalom mértéke nem használahtó fel az afázia porfil megálapításához, az afázia mélységét és a beteg komunikációs készségét jellemzi
Auditív verbális megérétésre vonatkozó 3 feladatsor
1) Igen/Nem kérdések (pl.: Miskolcon lakik?)
2) Auditív szófelismerés (kategóriák: tárgyak, bútorok, rajzok, ábrák, betűk, számok, színek, testrészek, ujjak)
3) szekvenciális utasítások (pl.: Emelje fel a kezét, tegye a tollat a könyv tetejére aztán adja ide) Reverzibilis eszköz-tárgy relációt tartalmazó utasítások.
Ismétlésre vonatkozó feladat
egy szótagú szavaktól (pl.: ágy, száj) => hosszabb mondatokig (pl.: Tegyen a korsárba még két tucat kacsatojást is!). A WAb-to kiegészítették a Nemzeti dal elmondásával. A brocások teljesítménye jó a feladatban.
Megnevezésre vonatkozó 2 feladat
1) TÁRGYMEGNEVEZÉS
Ha elsőre nem sikerül az adott tárgy megnevezése segítségként adható 2 féle "cue" a következő sorrendben:
a) taktilis cue (megfoghatja a tárgyat)
b) fonemikus cue (ez segíti a broccásokat)
2) SZÓFOLYÉKONYSÁG
(pl.: állatnevek felsorolása)
3) MONDATBEFEJEZÉS
(pl.: A fű..; A rózsa piros, az ibolya...)
4) KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZ (DIALÓUS)
(pl.: Milyen színű a hó?; Mivel írunk?)
A WESTERN afázia teszt célja, az afáziák típusai?
CÉL: Az afázia típusának megállapítása
NON-FLUENS AFÁZIÁK ÉS AZOK JELLEMZŐI a WAB szerint (táblázat)
diferenciáló dimenziók
afázia t. , megértés, ismétlés
GLOBÁLIS: alacsony, alacsony
BROCA: viszonylagg jobb, alacsony
IZOLÁCIÓS: alacsony, jó
T.K. MOT.: viszonylag jobb, jó
FLUENS AFÁZIÁK ÉS AZOK JELLEMZŐI a WAB szerinte (táblázat)
diferenciáló dimenziók
afázia t. , megértés, ismétlés
WERNICKE: alacsony, alacsony
T.K. SZEN.: alacsony, jó
VEZETÉSES: magas, alacsony
ANÓMIKUS: magas, magas
A fluens és non-fluens afáziák nagyjáboli anatómiai helyzete
NON-F.: az agykéreg anterior részén, sulcus centralis előtt
FLUENS: a sulcus centrális mögött
( a sulcus centrális válazstja el parietalis lebenyt a frontal lebenytől, és a primary motor cortex-et a primary somatosensory cortex-től)
A non-fluens 6db beszéd jellemzője
1) alacsony BESZÉDRÁTA, angol irodalom szerint 1p/50szó
2) BESZÉDKÉPZÉS akadályozottsága, aparxia is társulhat
3) rövid FRÁZISOK, izoláltan használt szavak
4) DISZPROZÓDIA: a beszéd dallama és a hangsúly elveszik
5) főként TARTALMSA szavak (távirait stílus)
6) AGRAMMATIZMUS (sokszor paragrammtizmus is)
A fluens beszéd jellemzői
1) normális BESZÉDRÁTA: Angol irodalom szerint 1/100,200
2) BESZÉDKÉPZÉS, prdukció nem feltétlen nehezített, agykori a szókeresés, verbális apraxia kísérheti
3) normális FRÁZISHOSSZ
4) normális PROZÓDIA
5) ÜRES BESZÉD, prafrázis, neologizmus, esetleg zsargon
6) GRAMMATIKUS
a WAB megértés diferenciálási metódusa
- Mind a fluens mind a nonfulens csoportban szétválasztja a megértés súlyos és mérsékelt zavaraiban szenvedőket.
- Az anómai minden afázai típusra jellemző igy önmagában nincs kategorizációs szerepe. De támpontot adhat.
A non-fluens és a fluesn zsargon különbségei Benson és Geschwind szerint
A non-fluesn zsargon momrmolt neologizmusokból áll, a fluens fonemikus zsargonnal szemben itt a beszéd bizonytalan. A fluens zsargon mondatjellegű struktúrja jól észlelhető.