FILIPINO

proKomunikasyon at Retorika
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Komunikasyon
Proseso ng pagbibigay at pagtanggap gamit ng wika o ng ibang paraan, nagpapalipat-lipat sa mga indibidwal ang mga impormasyon, kaalaman, kaisipan, impresyon, at damdamin. Nagbunga ito ng pagkakaunawaan at kaunlaran ng lipunan.
Panig ng Komunikasyon
Isang nagsasalita at isang nakikinig.
Kahalagaan ng Komunikasyon
Damang-dama sa anumang larangan sa buhay, gabay sa:
-karaniwang usapan
-sa pamilya
-sa propesyon
-sa pamahalaan
-sa lipunan
...
* marami ka mang kaalaman o matalino ka man sa iyong larangan, kung wala kang kakayahang ilipat o ibahagi ang iyong kaalaman, ito ay wala ring kabuluhan.
Retorika
Masining na paggamit ng mga salita upang makapaghatid ng pinakamabisang mensahe.
Rhetor
(Griyego) isang guro o isang mananalumpati o tagapasailta sa isang pagpupulong.
Socrates (300 bc)
"Ang retorika ay isang siyensiya o agham ng paghimok o pagsang-ayon" (kumbinsi)
Aristotle
"Ang kakayahang maanino, mawari, o makilala sa bawat kaso ang makukuha o magagamit na mga paraan ng paghimok." (teknik)
Sebastian (1967)
"Ang retorika ay isang mahahalagang karunungan ng pagpapahayag na tumutukoy sa sining ng maganda at kaakit-akit na pagsusulat at pagsasalita." (masining)
Dr. Venacio Mediola
"Ito ay isang pag-aaral sa masining na paggamit ng lenggwahe upang maimpluwenaiyanan ang damdamin at kaisipan ng ibang tao."
Kaayusang ng Salita (ayon kay Dr. Mendiola)
Dinidikta ng gramatika at ang tamang paggamit ng salita upang mabuo ang pangungusap.
Kenneth Blue
"Ito ay ang paggamit ng mga simbolo na may kakayahang pumukaw sa ating kalikasan na tumugon sa mensaheng ipinapahatid ng mga naturang simbolo"
Kasaysayan ng Retorika
Syanise, Corax (guro), Tisias (nag-aaral), Huwes (judge)