93 terms

1 General Business Vocabulary

English - Hungarian
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

to be in charge of something
vezetője, felelőse vminek
responsible
felelős
application
pályázat, alkalmazás
interest
kamat, érdekeltség
need
szükség, igény
target
cél
last resort
utolsó lehetőség / mentsvár
scenario
forgatókönyv, eshetőség
task
feladat
gradually
fokozatosan
to expect something from somebody
elvárni valakitől valamit
expectation
elvárás
economy
gazdaság
economic
gazdasági
candidate
pályázó, jelölt
applicant
jelentkező, pályázó
trade-off
kompromisszum, "valamit valamiért"
to be interested in something
érdekli valami
magnitude
nagyságrend, jelentőség
to deal with
foglalkozni valamivel
It's made up of four parts
Négy részből áll
underway/under way
elkezdődött, folyamatban van
to hire
bérelni vmit / felfogadni valakit (munkát adni neki)
to recruit
toborozni
offer
ajánlat
request
kérés
to burn out
kiégni
to reorganize
átszervezni
term of notice
felmondási idő
sixth sense
hatodik érzék
(competitive) edge
versenyelőny / piaci előny
The most unusual thing that has happened today
A legszokatlanabb dolog, ami ma történt
leadership
vezetés, irányítás
to replace
kicserélni / lecserélni
indispensable
nélkülözhetetlen
fluctuation
hullámzás, ingadozás
subsidy
támogatás
high expectations
nagy elvárások
Please, change my password
Kérem változtassa meg a jelszavamat!
I'd like to make an appointment with you
Szeretnék találkozót megbeszélni Önnel.
How can I help you?
Miben segíthetek?
from a certain point of view
egy bizonyos szempontból
based on your recommendation
az Ön ajánlása alapján
I have been with the same company in my entire career.
Egész pályafutásom alatt ugyanannál a cégnél dolgoztam.
How was your flight?
Milyen volt a repülőút?
to make time for something
időt szakítani valamire
time difference
időeltérés
local sights
helyi érdekességek
conference room
tanácsterem
enjoyable
élvezetes
memorable
emlékezetes
to receive
fogadni
organization
szervezet
Let me introduce myself
Hadd mutatkozzam be!
Let me introduce you to our CEO
Engedje meg, hogy bemutassam Önt a vezérigazgatónknak!
kind
fajta, féle
to mention
említeni
to become motivated
motiválttá válni
to encourage
bátorítani, biztatni
understanding
megértő
I have had my present boss for 5 years
Öt éve van meg a jelenlegi főnököm.
to apologize
elnézést kérni
to refuse
elutasítani
delay
késedelem
journey
utazás
in progress
folyamatban
unemployed
nincs munkája/munkanélküli
employed
van munkája/foglalkoztatva van
one of + plural
one of után többes számot használunk, amennyiben a főnév megszámlálható
one of my team members covers multiple areas
a csapatom egyik tagja több területet is lefed
First of all, I am the team leader
Először is, én vagyok a csapatvezető
to arrive at
megérkezni valahova
it depends on morning traffic
a reggeli forgalmon múlik
to be in work
állásban lenni
to be out of work
állástalanul/munka nélkül lenni
to get to somewhere
odaérni/eljutni valahova
to arrive at somewhere
megérkezni valahova
permanent
állandó
temporary
átmeneti
to delegate tasks
feladatok kiosztása
according to norms
a normáknak megfelelően
headquarters
központ
I have been very busy in the last two days.
Az elmúlt két napban nagyon elfoglalt voltam.
I have been with the company for 13 years.
13 éve vagyok a cégnél.
patent
szabadalom
range of products
termékskála
expansion
terjeszkedés
plan for growth
növekedési terv
to launch
elindítani, bevezetni (pl. terméket)
to put into practice
a gyakorlatba átültetni
to implement
kivitelezni, megvalósítani
to diversify
változatossá tenni
the Board consists of...
Az igazgatótanács ...-ból áll
OTHER SETS BY THIS CREATOR