17 terms

ethical consumerism - peter

STUDY
PLAY
a low wage
nízká mzda
ethical
etický
a code of conduct
pravidla chování
energy efficient
energeticky úsporný
to exploit
vykořisťovat
organic food
bio jídlo
a sweatshop
manufaktura
treated unfairly
nefér zacházení
a waste of energy
ztráta energie
a consumer
spotřebitel
a developing country
rozvojová země
a developed country
rozvinutá země
a falling trend
snižující se trend
local producers
místní výrobci
a badly-paid worker
špatně placený pracovník
forms of trade
formy obchodu
to persuade successfully
úspěšně přesvědčit
OTHER SETS BY THIS CREATOR