21 terms

Kommunikation

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Communicare
Latin för att kommunicera - betyder göra gemensamt.
Verbal kommunikation
Kommunikation via språk -ca 80.000 år gammalt. Kan vara i form av monolog och dialog
Skriftlig kommunikation
Kommunikation i via skift sedan bronsåldern. Då kilskrift och hieroglyfer och idag oftast via vårt alfabet.
Visuell kommunikation
Kommunikation via bilder sedan grottmålningar, ca. 30.000 år gamla. ldag till exempel skyltar, typografi, teckningar, grafisk design, målningar och färger.
Icke-verbal kommunikation
Kroppsspråk, kläder, frisyrer, gester m.m
Performativ funktion
Kommunikation för att få någonting gjort
Emotionell funktion
Kommunikation för utlopp för känslor
Social funktion
Kommunikation för umgås, interagera och skapa identitet
Massmedier
Tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik. Radio, TV, Internet.
Shannon och Weaver
Skapade grundläggande modell för tvåvägskommunikation år 1949
Sändare
Den som ska förmedla ett budskap genom att sända det till en mottagare
Budskapet
Det som ska förmedlas
Mottagare
Den som tar emot budskapet från sändaren
Feedback
Svaret på budskapet
Tvåvägskommunikation
En kommunikation där rollen som sändare och mottagare växlar.
Brus
Sådant som hindrar att informationen att gå fram
Kanal
Kallas i dag oftast för medium och är det tekniska hjälpmedel som budskapet färdas igenom, ex TV eller Radio.
Perception
Hur vi uppfattar världen - delas in i visuell och auditiv.
George Grebner
Gjorde en modell över kommunikation i två steg, 1. Perceptiv dimension och kommunikativ dimension.
Perceptiv dimension
Den första delen i Grebners modell, det mottagaren upplever att sändaren vill sända för budskap.
Kommunikativ dimension
Den andra delen i Grebners modell, det som mottagaren kommunicerar vidare eller ger som feedback till sändaren. När detta uppstår en signal.