#3 - 'Mynd' - dyfodol cryno

Ymarfer dyfodol cryno 'mynd'
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

A i mewn munud
I'll go in a minute
A i cyn bo hir
I'll go before long
A i i ofyn
I'll go to ask
A i i weld
I'll go to see
A i mewn awr
I'll go in an hour
A i mewn dwy awr
I'll go in two hours
A i mewn tair awr
I'll go in three hours
A i ar ôl cinio
I'll go after lunch
A i cyn swper
I'll go before supper
A i i wrando
I'll go to listen
A i i wisgo
I'll go to get dressed
A i ddim yn ôl
I won't go back
Ei di ddim yn ôl
You won't go back (ti)
Eith e ddim yn ôl
He won't go back
Eith hi ddim yn ôl
She won't go back
Eith Dewi ddim yn ôl
Dewi won't go back
Eith Siwan ddim yn ôl
Siwan won't go back
Awn ni ddim yn ôl
We won't go back
Ewch chi ddim yn ôl
You won't go back (chi)
Ân nhw ddim yn ôl
They won't go back
Eith yr athrawon ddim yn ôl
The teachers won't go back
A i ddim i Dregaron
I won't go to Tregaron
Ei di ddim i Genarth
You won't go to Cenarth (ti)
Eith e ddim i Bontgarreg
He won't go to Pontgarreg
Eith hi ddim i Ddinbych y Pysgod
She won't go to Tenby
Eith Dewi ddim i Fronglais
Dewi won't go to Bronglais
Eith Siwan ddim i Wynedd
Siwan won't go to Gwynedd
Awn ni ddim i Lanarth
We won't go to Llanarth
Ewch chi ddim i Rydlewis
You won't go to Rhydlewis (chi)
Ân nhw ddim i Fachynlleth
They won't go to Machynlleth
Eith yr athrawon ddim i Abertawe
The teachers won't go to Swansea
A i ym mis Ionawr
I'll go in January
Ei di ym mis Chwefror
You'll go in February (ti)
Eith e ym mis Mawrth
He'll go in March
Eith hi ym mis Ebrill
She'll go in April
Eith Dewi ym mis Mai
Dewi will go in May
Eith Siwan ym mis Mehefin
Siwan will go in June
Awn ni ym mis Gorffennaf
We'll go in July
Ewch chi ym mis Awst
You'll go in August (chi)
Ân nhw ym mis Medi
They'll go in September
Eith yr athrawon ym mis Hydref
The teachers will go in October
Eith pawb i'r tân gwyllt ym mis Tachwedd
Everyone will go to the fireworks in November
Awn ni adre ym mis Rhagfyr
We'll go home in December
Pryd a i?
When will I go?
Ble a i?
Where will I go?
Sut a i?
How will I go?
Faint o'r gloch a i?
What time will I go?
Pryd ei di?
When will you go? (ti)
Ble ei di?
Where will you go? (ti)
Sut ei di?
How will you go? (ti)
Faint o'r gloch ei di?
What time will you go? (ti)
Pryd eith e?
When will he go?
Ble eith e?
Where will he go?
Sut eith e?
How will he go?
Faint o'r gloch eith e?
What time will he go?
Pryd eith hi?
When will she go?
Ble eith hi?
Where will she go?
Sut eith hi?
How will she go?
Faint o'r gloch eith hi?
What time will she go?
Pryd awn ni?
When will we go?
Ble awn ni?
Where will we go?
Sut awn ni?
How will we go?
Faint o'r gloch awn ni?
What time will we go?
Pryd ewch chi?
When will you go? (chi)
Ble ewch chi?
Where will you go? (chi)
Sut ewch chi?
How will you go? (chi)
Faint o'r gloch ewch chi?
What time will you go? (chi)
Pryd ân nhw?
When will they go?
Ble ân nhw?
Where will they go?
Sut ân nhw?
How will they go?
Faint o'r gloch ân nhw?
What time will they go?
Ydych chi'n credu eith e?
Do you think he'll go? (chi)
Ydych chi'n credu eith hi?
Do you think she'll go? (chi)
Ydych chi'n credu awn ni?
Do you think we'll go? (chi)
Ydych chi'n credu ewch chi?
Do you think you'll go? (chi)
Ydych chi'n credu ân nhw?
Do you think they'll go? (chi)
Wyt ti'n credu eith e?
Do you think he'll go? (ti)
Wyt ti'n credu eith hi?
Do you think she'll go? (ti)
Wyt ti'n credu awn ni?
Do you think we'll go? (ti)
Wyt ti'n credu ei di?
Do you think you'll go? (ti)
Wyt ti'n credu ân nhw?
Do you think they'll go? (ti)
Ydy e'n credu eith e?
Does he think he'll go?
Ydy e'n credu eith hi?
Does he think she'll go?
Ydy e'n credu awn ni?
Does he think we'll go?
Ydy e'n credu ei di?
Does he think you'll go?
Ydy e'n credu ân nhw?
Does he think they'll go?
Ydy hi'n credu arhosith e?
Does she think he'll stay?
Ydy hi'n credu arhosith hi?
Does she think she'll stay?
Ydy hi'n credu arhoswn ni?
Does she think we'll stay?
Ydy hi'n credu arhosi di?
Does she think you'll stay? (ti)
Ydy hi'n credu arhosan nhw?
Does she think they'll stay?