Filipino

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kinagagalak ko po kayong makilala.
It's nice to meet you
Walang anuman po
It's nothing
Magandang araw po
Good day
Magandang umaga po
Good morning
Magandang tanghali po
Good noon
Magandang hapon po
Good afternoon
Magadang gabi po
Good night
Paalam
Goodbye
Sige, mauna na ako.
Alright I'll go ahead
Hanggang sa muli
See you again
Salamat po
Thank you
Nagsasalita po ba kayo ng Ingles?
Do you speak English?
Marunong po ba kayong mag-Ingles?
Can you English?
Kinagagalak kong makilala ka
It's nice to meet you
Nagsasalita ka ba ng Ingles?
Do you speak english?
Marunong ka bang mag-Ingles?
Can you do english?
Mawalang galang lang po
excuse me
Nasaan po ang palengke?
Where is the market?
Paumanhin po
I'm sorry
Patawarin niyo po ako
Please forgive me
Pasensiya na po kayo
Please be patient with us
OTHER SETS BY THIS CREATOR