19 terms

#32 - Patrymau

New patterns from Uned 32 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Mynedgi barn / Expressing opinion
STUDY
PLAY
Beth dych chi'n ei feddwl o'r rhaglen?
What do you think of the programme? (chi)
Dw i'n meddwl bod y rhaglen yn dda
I think that the programme is good
Dw i'n meddwl ei bod hi'n ddoniol
I think that it's funny (hi)
Dw i'n meddwl ei bod hi'n anodd
I think that it's difficult (hi)
Dw i'n meddwl ei bod hi'n ddiddorol
I think that it's interesting (hi)
Dw i'n meddwl bod y rhaglen yn anobeithiol
I think that the programme is hopeless
Beth o'ch chi'n ei feddwl o'r ffilm?
What did you think of the film? (chi)
Ro'n i'n meddwl bod y ffilm yn dda
I thought that the film was good
Ro'n i'n meddwl ei bod hi'n ddoniol
I thought that it was funny (hi)
Ro'n i'n meddwl ei bod hi'n anodd
I thought that it was difficult (hi)
Ro'n i'n meddwl ei bod hi'n ddiddorol
I thought that it was interesting (hi)
Ro'n i'n meddwl bod y ffilm yn anobeithiol
I thought that the film was hopeless
Beth wyt ti'n ei feddwl o'r llyfr?
What do you think of the book? (ti)
Dw i'n meddwl bod y llyfr yn dda
I think that the book is good
Dw i'n meddwl ei fod e'n gyffrous
I think that it's exciting (fe)
Dw i'n meddwl ei fod e'n hawdd
I think that it's easy (fe)
Dw i'n meddwl ei fod e'n ddiflas
I think that it's boring (fe)
Dw i'n meddwl bod y llyfr yn wreiddiol
I think that the book is original
Wyt ti'n meddwl ei fod e'n dda?
Do you think that it's good? (fe)
OTHER SETS BY THIS CREATOR