NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. multisectoral activity
 2. high living standards
 3. cultural clash
 4. sewage pollution
 5. foster an understanding
 1. a csatornaszennyezés
 2. b kultúrharc
 3. c magas életszínvonal
 4. d elősegíti a megértést
 5. e többszektoros tevékenység

5 Multiple choice questions

 1. letarolja a gazdaságot
 2. fejlett infrastruktúra
 3. az ökoszisztéma rongálódása
 4. befektetést ösztönöz
 5. Bruttó Hazai Termék

5 True/False questions

 1. agritouristmezőgazdasági munkás

        

 2. positive impacttúlzott függés

        

 3. rehabilitate a poor regioncsatornaszennyezés

        

 4. noise pollutioncsatornaszennyezés

        

 5. culture vulturesKultúrturista