NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. foreign exchange earning
 2. mutual sympathy
 3. overuse
 4. culture vultures
 5. activity holiday maker
 1. a valutabevétel
 2. b aktív nyaraló
 3. c túlzott mértékben kihasznál
 4. d Kultúrturista
 5. e kölcsönös együttérzés

5 Multiple choice questions

 1. vándormadár
 2. egy elmaradott régiót működőképessé tesz
 3. szemételszállítás
 4. helyi örökség
 5. fejlett ország

5 True/False questions

 1. package tourstermészetjáró turista

        

 2. trigger resentmentharagot, dühöt gerjeszt

        

 3. host countryfejlett ország

        

 4. play a significant rolerégészeti lelőhely

        

 5. positive impactpozitív hatás