NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. unsatisfactory working conditions
 2. broaden experience
 3. waste disposal
 4. mutual sympathy
 5. bird watchers
 1. a madárlesen levő turista
 2. b tágítja a tapasztalatokat
 3. c nem megfelelő munkakörülmények
 4. d szemételszállítás
 5. e kölcsönös együttérzés

5 Multiple choice questions

 1. egy elmaradott régiót működőképessé tesz
 2. fejlett infrastruktúra
 3. fejlődő üzletág
 4. Kultúrturista
 5. pozitív hatás

5 True/False questions

 1. local traditions and craftshelyi hagyományok és mesterségek

        

 2. devastate economyletarolja a gazdaságot

        

 3. foreign exchange earningelősegíti a megértést

        

 4. overusetúlzott függés

        

 5. play a significant rolejelentős szerepet játszik