NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. play a significant role
 2. over-reliance
 3. rehabilitate a poor region
 4. package tours
 5. nature tourist
 1. a túlzott függés
 2. b természetjáró turista
 3. c egy elmaradott régiót működőképessé tesz
 4. d jelentős szerepet játszik
 5. e szervezett utak

5 Multiple choice questions

 1. fejlődő üzletág
 2. régészeti lelőhely
 3. elfogadja a külnbségeket
 4. betegségek terjedése
 5. fejlett infrastruktúra

5 True/False questions

 1. positive impacttúlzott függés

        

 2. training touristtréningturista

        

 3. noise pollutioncsatornaszennyezés

        

 4. sewage pollutionzajártalom

        

 5. devastate economyfejlett ország