50 terms

#32 - Patrymau estynedig

STUDY
PLAY
Dw i'n meddwl fy mod i'n gwybod
I think that I know
Dw i'n meddwl dy fod ti'n gwybod
I think that you know (ti)
Dw i'n meddwl ei fod e'n gwybod
I think that he knows
Dw i'n meddwl ei bod hi'n gwybod
I think that she knows
Dw i'n meddwl ein bod ni'n gwybod
I think that we know
Dw i'n meddwl eich bod chi'n gwybod
I think that you know (chi)
Dw i'n meddwl eu bod nhw'n gwybod
I think that they know
Dw i'n meddwl bod Sioned yn gwybod
I think that Sioned knows
Dw i'n meddwl bod Brychan yn gwybod
I think that Brychan knows
Dw i'n meddwl bod yr athrawon yn gwybod
I think that the teachers know
Dw i'n meddwl fy mod i'n iawn
I think that I'm right
Dw i'n meddwl dy fod ti'n iawn
I think that you're right (ti)
Dw i'n meddwl ei fod e'n iawn
I think that he's right
Dw i'n meddwl ei bod hi'n iawn
I think that she's right
Dw i'n meddwl ein bod ni'n iawn
I think that we're right
Dw i'n meddwl eich bod chi'n iawn
I think that you're right (chi)
Dw i'n meddwl eu bod nhw'n iawn
I think that they're right
Dw i'n meddwl bod Sioned yn iawn
I think that Sioned is right
Dw i'n meddwl bod Brychan yn iawn
I think that Brychan is right
Dw i'n meddwl bod yr athrawon yn iawn
I think that the teachers are right
Ro'n i'n meddwl fy mod i'n iawn
I thought that I was right
Ro'n i'n meddwl dy fod ti'n iawn
I thought that you were right (ti)
Ro'n i'n meddwl ei fod e'n iawn
I thought that he was right
Ro'n i'n meddwl ei bod hi'n iawn
I thought that she was right
Ro'n i'n meddwl ein bod ni'n iawn
I thought that we were right
Ro'n i'n meddwl eich bod chi'n iawn
I thought that you were right (chi)
Ro'n i'n meddwl eu bod nhw'n iawn
I thought that they were right
Ro'n i'n meddwl bod Sioned yn iawn
I thought that Sioned was right
Ro'n i'n meddwl bod Brychan yn iawn
I thought that Brychan was right
Ro'n i'n meddwl bod yr athrawon yn iawn
I thought that the teachers were right
Mae e'n gwybod fy mod i'n mynd
He knows that I'm going
Mae e'n gwybod dy fod ti'n dod
He knows that you're coming (ti)
Mae e'n gwybod ei fod e'n canu heno
He knows that he's singing tonight
Mae e'n gwybod ei bod hi'n coginio heno
He knows that she's cooking tonight
Mae e'n gwybod ein bod ni'n siarad Cymraeg
He knows that we speak Welsh
Mae e'n gwybod eich bod chi'n cysgu
He knows that you're sleeping (chi)
Mae e'n gwybod eu bod nhw'n chwarae rygbi
He knows that they play rugby
Mae e'n gwybod bod Beci yn dal
He knows that Beci is tall
Mae e'n gwybod bod Geraint yn fyr
He knows that Geraint is short
Mae e'n gwybod bod y plant yn yr ysgol
He knows that the children are in school
Roedd hi'n gwybod fy mod i'n mynd
She knew that I was going
Roedd hi'n gwybod dy fod ti'n dod
She knew that you were coming (ti)
Roedd hi'n gwybod ei fod e'n canu heno
She knew that he was singing tonight
Roedd hi'n gwybod ei bod hi'n coginio heno
She knew that she was cooking tonight
Roedd hi'n gwybod ein bod ni'n siarad Cymraeg
She knew that we spoke Welsh
Roedd hi'n gwybod eich bod chi'n cysgu
She knew that you were sleeping (chi)
Roedd hi'n gwybod eu bod nhw'n chwarae rygbi
She knew that they played rugby
Roedd hi'n gwybod bod Beci yn dal
She knew that Beci was tall
Roedd hi'n gwybod bod Geraint yn fyr
She knew that Geraint was short
Roedd hi'n gwybod bod y plant yn yr ysgol
She knew that the children were in school
OTHER SETS BY THIS CREATOR