20 terms

ruotsin säännölliset verbit II

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

bantar bantade bantat
banta I (laihduttaa)
gräver grävde grävt
gräva II (kaivaa)
tänker tänkte tänkt
tänka II (ajatella)
snöar snöade snöat
snöa I (sataa lunta)
glor glodde glott
glo III (tuijottaa)
böjer böjde böjt
böja II (taipua, taivuttaa)
flyr flydde flytt
fly III (paeta)
leker lekte lekt
leka II (leikkiä)
regnar regnade regnat
regna I (sataa vettä)
sår sådde sått
så III (kylvää)
följer följde följt
följa II (seurata)
blåser blåste blåst
blåsa II (tuulla)
älskar älskade älskat
älska I (rakastaa)
klipper klippte klippt
klippa II (leikata)
klär klädde klätt
klä III (pukea)
röker rökte rökt
röka II (tupakoida)
stänger stängde stängt
stänga II (sulkea)
vaknar vaknade vaknat
vakna I (herätä)
värker värkte värkt
värka II (särkeä)
strör strödde strött
strö III (sirotella)