Only $0.99/month

Elollinen ja eloton luonto muodostavat toimivan kokonaisuuden, Eliöt elävät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa

Terms in this set (36)