26 terms

Reflections, British Politics, del 1 og 2

STUDY
PLAY
maintain
opprettholde
devolution
desentralisering
absolute monarch
enevoldshersker
exert
utøve
nobleman
adelsman
peasant
bonde
merchant
kjøpmann
craftsman
håndverker
spiritual
åndelig
peerage
adelsstand/ adelstittel
sovereign
hersker
interference
innblanding
suspend
midlertidig oppheve
supremacy
overhøyhet
predate
ligge før i tid
adaptation
tilpasning
yield
vike
assembly
forsamling
legislative
lovgivende
hereditary
arvelig
interpret
tolke
duration
varighet
thus
således
dissolve
oppløse
court of appeal
ankedomstol
nobility
adel