12 terms

Matematiska begrepp Fyra räknesätt

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Division
Dela
Täljare
Talet du delar i en division (tak)
Nämnare
Talet du delar med i en division (nere)
Kvot
Svaret när du räknar division
Multiplikation
Gånger
Produkt
Svaret när du räknar multiplikation
Faktor
Talen som du multiplicerar
Addition
Plus
Term
Talen som du adderar och subtraherar
Summa
Svaret när du räknar addition
Differens
Svaret när du räknar subtraktion
Subtraktion
Minus